Esero hero
Utbildning

Esero

Fortbildning för lärare

Nordic Esero (European Space Education Resource Office) är grundat av Esa (European Space Agency) och de nordiska ländernas rymdorganisationer. Nordic Esero anordnar fortbildningar i naturvetenskapliga ämnen för nordiska grund- och gymnasielärare.
Publicerad
2018-05-15
Dela artikel:

Kurserna arrangeras genom ett nordiskt samarbete knutet till Narom/Norsk Romcenter som är den norska motsvarigheten till svenska Rymdstyrelsen. I Sverige är Rymdstyrelsen kontaktorganisation för Nordic Esero och lärarfortbildningarna. Nordic Eseros mål är att öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknologi genom att anordna kurser i dessa ämnen för lärare i Finland, Sverige och Norge. Nordic Esero stöttar även skolor med bland annat utbildningsmaterial. Här kan du läsa mer om Nordic Esero.

Kontaktperson i Sverige:
Perina Stjernlöf, Rymdstyrelsen
E-post: perina.stjernlof@snsa.se

Fortbildningskurser

Längre fortbildningskurser 2020

De längre fortbildningskurserna består av två delar, en nätbaserad del och en fältkurs. Den nätbaserade delen består exempelvis av enskilda arbetsuppgifter, diskussionsforum, digitala prov och rapporter. I samtliga kurser ingår en fältkurs på fyra till fem dagar. Den består både av teoretiska och praktiska delar.

Fortbildningskurserna avslutas med en hemtentamen där uppgiften är att ta fram ett undervisningsupplägg med anknytning till det aktuella kursinnehållet. När kursen är avslutad kommer det därför att finns både spännande och aktuellt undervisningsmaterial som alla kan använda. Efter kursen förväntas deltagarna sprida information om kursinnehållet och aktiviteterna till tre-fyra lärare på sin skola. Varje kurs ger 10 studiepoäng/Ects. Antalet deltagare på varje kurs är mellan 20 och 30 lärare. Kurserna söks via ett elektroniskt ansökningsformulär, länkar till formulären finns under respektive kurs nedan.

Efter att ansökningstiden gått ut görs urvalet av deltagare utifrån antagningskraven och de rankningssystem som används av det aktuella samarbetsuniversitetet. Besked om plats ges cirka en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Innehållet i kursplanerna är anpassade för att överensstämma med målen i de nordiska ländernas läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan.

Antagningskrav
Lärarutbildning (grundskola eller gymnasiet) eller minst fil.kand med fördjupning i naturvetenskapligt ämne (minst 30 hp) samt minst tre års erfarenhet av att arbeta som lärare i naturvetenskapligt ämne.

Kostnad
Kurserna är avgiftsfria, men deltagarna måste själva betala en terminsavgift till samarbetsuniversitetet på cirka 850 NOK. Om kursen sträcker sig över två terminer betalas avgift endast för den sista terminen. Nordic Esero står för kostnaden för mat och logi under fältkursen (viss kostnad för logi kan förekomma under fältkursen på Svalbard), och för några av kurserna är det möjligt att söka resebidrag för halva resekostnaden (max 2 000 NOK). Bidraget betalas ut efter att deltagaren tagit examen. Om behov finns är det möjligt att ansluta till fältkursen redan kvällen innan den startar. Den extra övernattning som då kan behövas får deltagaren själv bekosta.

Nordic ESERO - Klimatforskning i Arktis - Svalbard
Sista ansökningsdag: 15 november 2019

Nordic ESERO - Geologi i skolan - Andøya Space Center
Sista ansökningsdag: 15 november 2019

Kortare fortbildningskurser

Under året kommer flera en/två-dagarskurser att ges på olika ställen i Sverige, främst i samarbete med olika science center. Ytterligare ett tjugotal kurser ges i övriga Norden. Kurserna är öppna för lärare oavsett om de bor i Sverige, Norge eller Finland. Kurserna är kostnadsfria. Du hittar alla aktuella kortkurser här.

Utbildningsmaterial

Nordic Esero samlar även undervisningsmaterial för lärare från grundskolans åk 1 till gymnasieskolan. Materialet spänner från programmering och byggandet av raketer till planeter och klimat. Lektionsförslagen innehåller både teoretiska delar och praktiska. Se material för grundskolan och material för gymnasieskolan.