Örnnebulosan
NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI)

Satellitbilder till nytta för jordbruket

Lantbruket har stor nytta av rymddata. Satellitbilder används till allt från att övervaka grödan till att effektivisera jordbruket. Från och med i år kommer Jordbruksverket även använda satelliter för att följa upp ansökningarna till jordbrukarstöd.
Åker på sommaren
Oleksandr Pidvalnyi
Publicerad
2023-06-09
Dela artikel:

Jordbruket är ett av de första områden som började utnyttja jordobservationer från rymden.  Redan 1972 sändes den första satelliten upp i det så kallade Landsat-programmet. Totalt har nio satelliter sänts upp och miljontals satellitbilder har tagits och använts till exempel vid forskning inom jordbruk, ekologi och skogsbruk.  

År 2014 lanserades första satelliten, Sentinel-1A, inom Copernicus-programmet, som är EU:s jordobservationsprogram.

Jordbruket är ett av de områden där Copernicus har störst inverkan. Copernicus bidrar till att effektivisera jordbruket och utveckla nya tekniker för precisionsjordbruk, som gör att jordbrukarna behöver använda en mindre mängd vatten och ogräsbekämpningsmedel. 

Genom att satelliterna tar bilder flera gånger i veckan går det att upptäcka förändringar. Jordbrukarna kan få information till exempel om hur det växer på olika delar av marken och möjligheter att styra så att rätt mängd gödsel hamnar på rätt plats. 

Ett verktyg, som lantbrukarna kan använda är CropSAT.se, som Sveriges Lantbruksuniversitet har varit med och tagit fram. Det ger successivt lantbrukare tillgång till aktuella satellitdata, som kan användas bland annat för att optimera kvävegivan.

Satelliter kan även användas vid övervakning av jordbruksmarker. Från och med i år använder Jordbruksverket satellitbilder mer regelbundet för att följa upp ansökningar av jordbrukarstöd för jordbruksmark. Att använda digital teknik för uppföljning av jordbruksmark är ett krav som EU-kommissionen ställer på alla medlemsländer. 

Ett datorprogram analyserar satellitbilder automatiskt och jämför bilder på samma mark som tagits vid olika tidpunkter och kan upptäcka förändringar. Därigenom kan Jordbruksverket säkerställa att ansökningarna uppfyller de grundläggande kraven samt informera jordägarna vad de kan göra för att undvika avdrag på stöden.  

Läs mer om Copernicus och jordbruk

Rymdbloggen