Esrange ökar sin kapacitet hero

Esrange ökar sin kapacitet

I mitten av januari invigs Europas första uppsändningsplats för satelliter. Det är den svenska basen Esrange utanför Kiruna som efter år av förberedelser nu är redo att utöka sin kapacitet. Invigningen sker i samband med att Sverige tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.
Spaceport Esrange logotyp
SSC
Publicerad
2022-12-27
Dela artikel:

Idag har endast ett tiotal länder i världen möjlighet att sända upp satelliter i omloppsbana. Frankrike är ett av dem men det som räknas som Europas officiella rymdhamn, varifrån den europeiska rymdorganisationen ESA sänder upp sin flotta av raketer, ligger inte i Europa utan i Sydamerika, närmare bestämt det utomeuropeiska departementet Franska Guyana. I och med invigningen av Esrange utökade kapacitet ges Europa för första gången ett oberoende tillträde till rymden från europeisk mark. Detta gjordes möjligt efter den dåvarande regeringens satsningar på rymden i budgetpropositionen för 2021.

- Detta nya uppsändningskomplex kommer att bidra till att skapa en grund för ett motståndskraftigt Europa i rymden. Nya satellitkonstellationer i omloppsbana, responsiv uppskändningskapacitet och utveckling av återanvändbara raketer kommer att möjliggöra ett säkert, konkurrenskraftigt och hållbart Europa. Detta kommer att göra Europa starkare, säger Stefan Gardefjord, VD för det statliga bolaget Swedish Space Corporation som äger och driver Esrange i ett pressmeddelande.

En stjärnspäckad invigning

Det som i praktiken har skett på Esrange är att en ny ramp för uppsändning av större raketer har byggts. Denna plats ska även användas för att bland annat testa framtida rakettyper. Ett av dessa är Europas satsning på en återanvändningsbar rymdfarkost kallad Themis. Utvecklingen av Themis sker inom ESA och ingår inom ramen för det EU-finansierade projektet Salto. Planen är att redan under 2023 genomföra så kallade hopptester av Themis, vilket innebär att farkosten sänds upp en bit i atmosfären för att sedan landa igen.

Den 13 januari är invigningen. Sveriges statschef, kung Carl XVI Gustaf, tillsammans med bland andra den Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen samt svenska politiska dignitärer är då på plats i Kiruna för att klippa bandet. Detta görs i samband med att Sverige tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Den bekväma uppkopplingen i vardagen och vikten av information om de förändringar som vår planet genomgår innebär att fler satelliter kommer att behövas i framtiden. Omkring 10 000 nya satelliter väntas bli sändas upp under de närmaste åren, och 2040 kan det totala antalet satelliter uppgå till 100 000, att jämföra med de 5 000 operativa satelliter som finns i omloppsbana i dag.

- Detta är ett jättestort steg för SSC, för Sverige, för Europa och resten av världen. Satelliterna är avgörande för många funktioner i det dagliga livet i dagens moderna värld, och behovet av dem kommer bara att öka under de kommande åren där rymden spelar en ännu viktigare roll, säger Stefan Gardefjord.

Namnet Esrange kommer att leva kvar, men som rymdhamn får det ett tillägg och kommer i fortsättningen benämnas Spaceport Esrange.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen