Ljusföroreningar gör det svårare att se himlavalvet hero

Ljusföroreningar gör det svårare att se himlavalvet

Höstmörkrets intåg innebär högsäsong för att studera stjärnor på himlavalvet. Men det blir allt svårare att urskilja stjärnorna på grund av ljudföroreningar. Dessutom påverkar ljuset produktionen av sömnhormonet melatonin, vilket riskerar att störa nattsömnen.
Ljusföroreningar
NASA
Den iberiska halvön på natten, som visar Spanien och Portugal. Den stora ljuspunkten i mitten av bilden visar Madrid.
Publicerad
2021-10-11
Dela artikel:

Det ljus som lyser upp den nattsvarta himlen, som ofta kan ses ovanför större städer, kallas för himlaglim. Det uppkommer runt städer genom uppåtriktad belysning från byggnader, industrier, gatlyktor och trafik. Himlaglim är i sig ganska svagt, men förorenar ändå himlen med ljus och gör det allt svårare att se någon stjärnhimmel i stadsnära miljöer. Fenomenet ökar i omfattning, inte minst genom att LED-lampor har gjort det billigare med belysning. Den delen av jordytan som ständigt är belyst ökar i snitt med 2–6 procent per år – vilket kommer innebära en fördubbling av ljusföroreningar på 20 år.

Ljusföroreningarna innebär inte bara att det blir svårare för oss människor att se stjärnhimlen. Det är också ett hot mot vårt välbefinnande, i synnerhet eftersom det kan störa sömnen. Produktionen av sömnhormonet melatonin hämmas när vi utsätts för framför allt blått ljus nattetid. Ljusföroreningar slår också mot naturens biologiska mångfald. Nattaktiva djur, vilket innefattar de flesta däggdjur, groddjur och vissa insekter, är direkt beroende av mörkret för sin överlevnad. Ljuset gör att de får svårare att hitta föda, fortplanta sig och navigera.

Vi har tidigare skrivit om att man en riktigt stjärnklar natt på en plats som är relativt oförorenad av ljus kan urskilja omkring 6 000 stjärnor på himlen. Om du i stället befinner dig i stadsmiljö kan du i bästa fall urskilja omkring 450.

I Sverige finns det fortfarande stora ytor som inte är speciellt ”nedsmutsade” av ljus, framför allt i norra Norrlands inland. Annat är det i kontinentala Europa och Storbritannien. Framför allt i de tätbefolkade delarna av Benelux-länderna och området kring London är himlaglim otroligt utbrett. På sajten Light Pollution Map kan man se hur det står till med ljusföroreningarna på fler platser i världen.

Det är inte bara med ljus från jorden som stjärnhimlen förorenas. Idag finns det strax över 4 000 satelliter i omloppsbana runt jorden, och antalet kommer att öka dramatiskt de kommande åren. Företaget SpaceX har nyligen beviljats att sända upp 12 000 satelliter i syfte att förbättra internetuppkopplingen i världen. Därtill ska de ansöka om tillstånd att sända upp ytterligare 30 000 satelliter, samtidigt som det också finns fler företag som vill göra liknande satsningar i rymden.

Eftersom satelliter reflekterar ljus tillbaka till jorden kommer detta medföra ytterligare ljusföroreningar. Det väntas också försvåra för astronomer som studerar rymden ”bortom” det stora antal satelliter som snart svärmar på himlavalvet.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen