Hero Image

Europa måste bli bättre på att förstå rymdväder

Idag släpps en rapport om vilka utmaningar vi står inför när det gäller rymdväder. Bakom rapporten står bland annat rymdforskaren och Umeåprofessorn Hermann Opgenoorth. Han menar på att Europa måste hitta en stabil väg för att bemöta riskerna med rymdväder.
European Space Agency / Science Office, CC BY-SA 3.0 IGO
Publicerad
2019-10-10
Dela artikel:

Tillsammans med en grupp internationella experter har Hermann Opgenoorth arbetat med observationer, fysikaliska modeller samt gjort efterforskningar om solens och den jordnära rymdens plasmaprocesser. Samtidigt har man formulerat behov för befolkningen och grundprinciper för infrastrukturnätverk. 

Rymdväder är starkt förknippat med potentiella negativa effekter i vårt moderna vardagsliv. Infrastruktur och tjänster som vi är beroende av dagligen kan på verkas eller till och med avbrytas genom solens och rymdens aktivitet. Under extrema förhållanden kan rymdväder leda till störningar och avbrott i elektriska kraftnät, järnvägar, navigationssystem, flygplan, etc. Därför måste vi vara väl förberedda här på jorden om något sådant skulle inträffa. Om du är nyfiken på rymdväder kan du läsa mer i ett tidigare blogginlägg här.

Infrastrukturen som utvecklas idag är mer och mer avancerad, vilket gör den känsligare för rymdväder. Därför är det viktigt att försöka bygga in en förbättrad motståndskraft i de nya systemen. Man måste möta hotet om rymdväder och dess risker på nationell, regional och europeisk nivå. Enligt rapporten kommer det att krävas ett nära samarbete mellan beslutsfattare, rymdväderforskare, serviceorganisationer och även slutanvändare för att göra detta. Läs hela rapporten här.

Vi har skrivit om Hermann Opgenoorth tidigare här på bloggen. 2018 fick han en internationell medalj för sina insatser att strukturera rymdvädergemenskapen på en internationell nivå. Läs mer om det här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen