Hero Image

Första landningen på månens baksida – svenskt instrument ombord

Nasa/JPL
Publicerad
2019-01-07
Dela artikel:

Den 7 december börjande den kinesiska rymdsonden Chang'e 4 sin resa till månens baksida. Den 3 januari 03.26 svensk tid nåddes ett viktigt mål då sonden placerade en landare med en rover ombord på månens baksida. Detta är första gången någonsin man genomför en landning på månens baksida.

Ombord finns det svenska instrumentet ASAN, Advanced Small Analyzer for Neutrals, som har utvecklats av forskare vid Institutet för rymdfysik, IRF. Instrumentet ska utforska hur strömmen av laddade partiklar från solen växelverkar med månytan. Med mätningarna hoppas forskarna få ledtrådar om var vattnen på månen kommer ifrån. 

Det här är det andra svenska instrument som landar på månen, det första var Hasselbladskamerorna som användes under Apollo-programmet för 50 år sedan.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen