Hero Image

Vad påverkas av rymdväder?

ESA/Science Office
Publicerad
2017-12-01
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

Allt fler saker på jorden förlitar sig på tekniska lösningar i rymden. Allt eftersom tekniken i satelliter blir mer avancerad blir den också mer sårbar för effekter av så kallat rymdväder. Exempel på rymdväder kan vara den farliga kosmiska strålningen eller solstormar.


På bilden ser du många av de saker på jorden som vi måste skydda från rymdväder. Du kan ladda hem en större version hos Esa.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen