Hero Image

Satellitdata visar jordbävningens konsekvenser

ESA/CNR-IREA
Publicerad
2016-08-29
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

I mitten av förra veckan inträffade ett jordskalv med magnituden 6,2 på richterskalan i centrala Italien vilket resulterade i stor förödelse och hundratals omkomna.

Med hjälp av satellitdata kan vi jämföra landskapet före och efter jordskalvet. Detta kan vara bra för exempelvis räddningspersonal som då vet vilket område de ska fokusera på. Det man gör är att jämföra två olika satellitbilder med varandra – en från före skalvet och en från efter skalvet. Man kan då se hur bilderna skiljer sig.

Om bildens färglagda del
Färgerna visar skillnad i höjd efter jordskalvet. Skalan går från blå (liten höjdskillnad) till röd (stor höjdskillnad). Skalvet inträffade vid den röda stjärnan, men det är norr om denna plats som de största skillnaderna i höjd inträffade.

 

 

 

Om bildens svartvita del
Detta är en radarbild över området före skalvet. Tyvärr hade ingen satellit passerat över hela området när bilden skapades, vilket gör att det inte går att få en komplett bild av området.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen