Hero Image
Nasa/Esa

Att belysa WIMP Mörk Materia med motståndskraftiga astrofysikaliska emissionsmodeller

Den mörka materians partikel-identitet är en av de mest angelägna mysterierna för vår förståelse av universum. Spännande nog så finns det flera anomalier vilka pekar mot existensen av en massiv mörk materia-partikel som producerar gammastrålning och kosmisk strålning vilken kan observeras från jorden. Men att verifiera dessa anomalier kräver detaljerade studier konstruerade för att kunna utesluta astrofysikaliska mekanismer vilka potentiellt också kan förklara anomalierna. Vi vill konstruera bättre modeller för astrofysikalisk gammastrålning och kosmisk strålning, med målet att verifiera, eller utesluta, mörk materia-förklaringen av denna data.

Dnr
117/19
Projektledare
Timothy Linden
Institution
Stockholms universitet
2020
765 kkr
2021
778 kkr
2022
791 kkr
2023
805 kkr
Totalt beviljat bidrag
3 139kkr
Typ av bidrag
Research fellowship, 4 years