Delta i Nasas International Internship Program

Rymdstyrelsen har ett avtal med National Aeronautics and Space Administration (Nasa) i USA om att ge 2-3 svenska studenter möjlighet att delta i Nasas International Internship Program (Nasa I2) på ett av Nasas center under en vårtermin. Sista ansökningsdag är 15 juni 2018.
´
Publicerad
2018-05-04
Sista ansökningsdag:
2018-06-15 23:59
Dela artikel:

Rymdstyrelsen står för kostnaden för själva praktikplatsen (tuition) samt ersättning för rese- och visumkostnader (max 10 000 kr). Studenten betalar själv övriga kostnader som mat och logi. Terminen är ca 16 veckor lång och startar i början av januari. 

Ansökningskrav
NASA har ett antal krav som ska vara uppfyllda för att kunna delta i deras urvalsprocess. Dessa är:
- Vid tiden för praktikperioden måste du vara student på kandidat- eller magisternivå inom något av områdena: Science, Technology, Engineering eller Mathematics.
- Du måste ha snittbetyg motsvarande 3,0 i det amerikanska systemet. Det motsvarar ungefär VG i svenska betygsystemet innan 2011 och C i svenska betygsystemet efter 2011. Du behöver inte sammanställa detta på egen hand utan bifogar ditt Ladok-utdrag i ansökan. 
- Du ska visa på intresse inom rymdområdet.
- Du ska besitta goda kunskaper i engelska.
- Du måste vara svensk medborgare. 

Ansökan, som skrivs på engelska, gör du här (öppnar 3 maj 2018 och stänger 15 juni 2018 ):
Till ansökningsformuläret för Nasa-praktik

Urvalsprocessen
När ansökningstiden har gått ut utser Rymdstyrelsen 2-5 kandidater. Av dessa finansierar myndigheten 2-3 personer. Denna urvalsgrupp skickas sedan till Nasa som utifrån sina aktuella behov väljer ut de mest lämpliga kandidaterna till programmet. Ansökningsprocessen är således uppdelad i två steg.

Om du blir utvald kontaktar Rymdstyrelsen dig med ytterligare information. Notera att du är med i Nasas urval om du är med på listan med 2-5 kandidater som Rymdstyrelsen väljer ut. Det betyder att du kan bli utvald även om du inte får finansiering av Rymdstyrelsen, därför frågar vi i ansökan om du är beredd att finansiera ett deltagande på egen hand (om du svarar ja betyder det att du i första hand vill ha stöd från Rymdstyrelsen men om du inte får det men blir utvald av Nasa kan du betala på egen hand). Observera att alla ansökningar om Nasa-praktik måste gå genom Rymdstyrelsen, det är inte möjligt att söka direkt till Nasa.

Kostnad
Kostnaden för att delta i Nasa I2 var 2018 ca $7600 USD. Utöver detta tillkommer levnadsomkostnader (till exempel kostnader för resa, visum, boende och mat). Rymdstyrelsen kommer att ge ekonomiskt stöd till 2-3 personer för att delta i programmet våren 2019. Stödet innefattar själva kostnaden för att delta i programmet samt resa till och från Nasa-centret där praktiken genomförs samt kostnad för visum (max 10 000 kr). Övriga kostnader står studenten själv för. 

Tidplan

  • Ansökan är öppen 3 maj till 15 juni 2018.
  • Urvalet av kandidater är klart i september.
  • Nasa ger besked i oktober/november.
  • Praktiken startar i januari 2019.