Bloggen - Jakten på liv

Bakom kulisserna hos UFO-jägarna

I Frankrike har intresset för UFO:n fått ett uppsving. Nu har NASA har bjudit in franska UFO-jägare för att träffa ett nyinrättat team som vill lära sig hur man analyserar ovanliga fenomen på himlen. Även i Sverige väcker UFO:n uppmärksamhet och i fjol fick organisationen UFO Sverige in 282 tips.
UFO
Pixabay
´
Publicerad
2022-11-23
Dela artikel:

Den franska studie- och informationsgruppen för oidentifierade flygfenomen, GEIPAN, har under de senaste 45 åren arbetat med att undersöka UFO:n. För att få en bild av gruppens aktiviteter och arbetssätt har NASA bjudit in dem till ett möte. De ska få träffa ett nyinrättat oberoende team på den amerikanska rymdorganisationen som ska studera data och sätta upp metoder för att analysera ovanliga fenomen som har observerats på himlen.

GEIPAN, som grundades 1977, är knuten till franska National Center för Space Studies (CNES). Inom GEIPAN finns ett team på fyra experter som har i uppgift att samla in vittnesskildringar, genomföra undersökningar, hantera datorsystem och övervaka verksamheten. Inom CNES finns en teknisk avdelning som har kontakt med många experter inom till exempel flygvapnet, vädertjänsten, generaldirektoratet för civilt flyg och det franska National Center for Scientific Research.

Intresset för UFO:n har ökat mycket i Frankrike senaste åren, inte minst på grund av komedidramaserien Ovni(s), som är den franska termen för UFOs. För att skapa en mer realistisk serie har man till exempel använt samma utrustning som GEIPAN för att skapa simuleringar av de fenomen som beskrivs i ögonvittnesskildringar. 

Men exakt vad är då ett UFO? Det beskrivs ofta som ovanliga och oidentifierade luftfenomen som har observerats av ögonvittnen och som är till synes oförklarliga. Det tar oftast formen av ett starkt ljus.

För över 60 procent av dessa luftfenomen finns enkla förklaringar. Det kan röra sig om allt från papperslyktor, partyballonger och luftballonger till flygplan, satelliter och meteoriter. GEIPAN samlar in 700 ögonvittnesrapporter årligen, och 150–200 av dem är kvar som öppna utredningar.

I Sverige då? Här pyr det också av aktivitet. Det är Riksorganisationen UFO-Sverige, som under ledning av ordförande Anders Berglund och vice ordförande Clas Svahn, samlar in tips från allmänheten samt anordnar fältundersökningskurser, håller föreläsningar och har en välfylld hemsida med allt från misstolkningsguider och himmelsguide till blogg och tidningsartiklar. 

Clas Svahn kommer till Södertörns högskola och berättar om vetenskapsjournalistik och UFO:n under Rymddagen fredag den 25 november

Totalt fick UFO Sverige in 282 rapporter om UFO:n under 2021. När de får in ett tips tas det emot av en rapportcentral, som gör en första utvärdering. De gör också närmare undersökningar av intressanta tips eller delegerar till någon av organisationens alla aktiva undersökare som finns utspridda över landet. I vissa särskilda fall kan även ärendet gå vidare till den så kallade bedömningsgruppen, som består av fem enskilda bedömare som går igenom materialet och gör en oberoende utvärdering av fallet. 

Bedömningskriterierna är hårda. I fjol var det bara ett objekt som kategoriserades som ett UFO. Men ytterligare 18 av de färdigutredda rapporterna avslutades utan en trolig förklaring, och även om de inte motsvarat kriterierna anser UFO Sverige att rapporterna är av intresse.

Av de 168 rapporter, som vid årets slut var avslutade och väl utvärderade, hade 89 procent en förklaring medan 11 procent saknade förklaring.

Resultat avslutade och väl utvärderade rapporter

Identifierade flygande objekt: 65,48 procent (110 st)

Troligt identifierat flygande objekt 23,21 procent (39 st)

Svårbedömt: 10,71 procent (18 st)

UFO: 1 (0,60 procent)