Människans fotspår kartläggs från rymden hero

Människans fotspår kartläggs från rymden

När människan landade på månen var det ett stort steg för mänskligheten, men fotspåren människan gör på jorden är inte alltid lika positiva.
ESA och German Aerospace Center (DLR) har, i samarbete med Google Earth Engine-teamet, utvecklat World Settlement Footprint (WSF) – världens mest omfattande datauppsättning om människans bebyggelse och utspridning.
Publicerad
2021-11-17
Dela artikel:

Den allt mer växande befolkningen sätter både fler och större avtryck, vilket påverkar miljö och klimat. Snabb och oplanerad urbanisering, i kombination med utmaningarna och problemen som klimatförändringarna medför, kan leda till ökade luftföroreningar och ökad sårbarhet för katastrofer. Det sätter dessutom fokus på frågor relaterade till hantering av resurser som vatten, råvaror och energi.

Därför har ESA och German Aerospace Center (DLR), i samarbete med Google Earth Engine-teamet, utvecklat World Settlement Footprint (WSF) – världens mest omfattande datauppsättning om människans bebyggelse och utspridning.

WSF-projektet består av flera delar, varav två visades upp på COP26 i Glasgow. WSF 2019 innehåller data från Copernicus Sentinel-1 och Sentinel-2-uppdragen, medan WSF Evolution har skapats genom bearbetning av sju miljoner bilder från den amerikanska Landsat-satelliten som samlats in mellan 1985 och 2015.

Dessa bilder visar på den globala tillväxten av mänskliga bosättningar från år till år, och ska ge forskare och beslutsfattare en bild av vad den utvecklingen betyder för livet på vår jord.

– World Settlement Footprint erbjuder en kunskapsbas som kan hjälpa forskare, statliga organ och stadsplanerare att bättre förstå hur urbaniseringen äger rum och samtidigt införa hållbara stadsutvecklingsstrategier för välgrundade politiska beslut på lokal och nationell nivå, säger Mattia Marconcini, projektledare för WSF hos DLR, i en kommentar.

Du hittar alla data från WSF 2019 här medan WSF Evolution återfinns här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen