Exoplaneter i infrarött hero

Exoplaneter i infrarött

Det nya rymdteleskopet, James Webb Space Telescope, kommer erbjuda forskare att se på universum i ett helt nytt ljus, nämligen infrarött. Detta kommer bland annat utöka möjligheten att hitta jordlika planeter runt andra stjärnor och kanske till och med svara på frågan om vi är ensamma i universum eller inte.
Det elektromagnetiska spectrumet
Canadian Space Agency, NASA/J. Olmsted, STScI
Publicerad
2021-10-01
Dela artikel:

Det nya rymdteleskopet, James Webb Space Telescope, planeras att sändas upp i rymden senare i år. Till skillnad mot det redan befintliga stora och välkända rymdteleskopet, Hubble Space Telescope, så kommer Webb att enbart fånga in infrarött ljus och därmed ge oss en helt annan bild av universum.

Ljus kommer i många olika våglängder. Det mänskliga ögat kan bara se ett smalt band som kallas synligt ljus, men universum innehåller mycket ljus utanför detta område. De högre våglängderna; ultraviolett, röntgen och gammastrålning och de lägre våglängderna; infrarött, mikrovågor och radio. Hubble samlar synligt ljus, ultraviolett och lite infrarött medan Webb främst är ett infrarött teleskop, så det ser alltså ljus som har en längre våglängd än vad våra ögon kan se. Detta är en jättebra egenskap i jakten på planeter runt andra stjärnor, så kallade exoplaneter, där det i bästa fall kan finnas liv.

Jorden, och därmed andra jordlika planeter, strålar nämligen mest infrarött ljus. Detta gör att man lättare kan upptäcka dem med ett teleskop som Webb, och dess direkta föregångare Spitzer-teleskopet som även det också bara samlade infrarött ljus. Spitzer sändes upp i rymden 2003 och gick i pension 2020. Mer än 8500 vetenskapliga artiklar har skrivits med hjälp av data från Spitzer och Webb är tekniskt sett 1000 gånger känsligare i sina instrument. Spitzer var bland annat först med att observera ljus som kom direkt från en exoplanet och en av teleskopets största upptäckter är ett system med sju jordlika planeter runt en och samma stjärna, varav tre ligger på ett avstånd av stjärnan där liv har bäst förutsättningar för att uppstå.

Exoplanetforskare kommer också använda Webb för att analysera atmosfären kring universums olika planeter. Webb kommer bland annat kunna hitta vatten, kolmonoxid, koldioxid och metan. Även om förekomsten av dessa ämnen i atmosfärer inte är ett bevis på liv så är det en god indikator för att studera planeten närmare.

Även svenska forskare kommer att använda Webb till att studera exoplaneter. Markus Jansson, exoplanetforskare på Stockholms universitet, berättar för Vetenskapsradion i P1 att man nu kommer att kunna leta efter liv i universum på riktigt när det ges tillgång till ett tillräckligt känsligt instrument.

Webb kommer, om allt gå bra, att sändas upp den 18 december och kunna leverera sin första bild redan efter ett halvår av kalibrering i rymden.

 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen