Nu kan forskare upptäcka rymdskrot med laser även i dagsljus hero

Nu kan forskare upptäcka rymdskrot med laser även i dagsljus

Genom laserteknik har forskare tidigare kunnat upptäcka skrotdelar i rymden nattetid. Nu har man hittat ett sätt att använda tekniken även dagtid. Det gör att sökandet av rymdskrot kan utföras under en längre period, vilket förbättrar spårningen.
Nu kan forskare upptäcka rymdskrot med laser även i dagsljus
IAC– Daniel López
Publicerad
2020-08-26
Dela artikel:

Mängden rymdskrot som ligger i omloppsbana runt jorden blir allt större, i takt med att vår aktivitet i rymden ökar. Skrotdelarna kan bestå av gamla raketer, satelliter eller delar av farkoster som lossnat från tidigare uppsändningar. Delarna hamnar i omloppsbana runt vår jord och riskerar att träffa de nya, aktiva farkosterna som skickas upp. Problemet med rymdskrotet växer ju fler satelliter och farkoster vi skickar upp i rymden och risken är stor att det kan orsaka kostsamma skador på nyare farkoster, eller till och med försätta människor i rymden i fara. 

För att förhindra att rymdskrot kolliderar med andra satelliter och farkoster arbetar forskare för att kartlägga var allt skrot befinner sig och hur deras omloppsbanor ser ut. Sedan tidigare har man använt ett laserbaserat system som endast gått att använda dagtid. Men nu har den europeiska rymdorganisationen (ESA), tillsammans med forskare vid Institute for Space Research i Österrike, utvecklat ett system som även kan observera rymdskrotet i dagsljus.

- Vi är vana vid att man bara kan se stjärnor på natten och på samma sätt har det varit när det kommer till att kunna observera rymdskrot med teleskop. Det har bara gått att observera föremål med låg bana under ett smalt tidsfönster på dagen. Men med den nya tekniken blir det nu möjligt att spåra föremål som tidigare varit ”osynliga” på himlen, vilket innebär att vi kan arbeta hela dagen med lasern och undvika kollisioner, säger Tim Flohrer, chef över ESA:s rymdskrotavdelning.

Den nya metoden för laserdetektion hjälper till att förbättra kartläggandet och att förutsäga rymdskrotets omloppsbanor. Genom att använda en speciell kombination av teleskop, detektorer och ljusfilter vid vissa specifika våglängder är det möjligt att öka kontrasten på föremålen som då kan observeras trots dagsljuset. Att man nu kan söka efter rymdskrot i dagsljus ökar tiden då observationer kan göras och det blir därför lättare att hålla de aktiva farkosterna säkra uppe i rymden.

NASA

Fakta: Rymdskrot

Uppskattningsvis finns det idag över 34 000 skrotdelar, som är över 10 centimeter i omkrets, i omloppsbana runt jorden.

Utöver dessa tror man även att det kan finnas miljontals mindre skrotpartiklar som även de riskerar att skada satelliter och farkoster eftersom de kan komma upp i höga hastigheter.

Här kan du läsa mer om riskerna med rymdskrot och vad som händer om en rymdfarkost skulle bli träffad av skrot.

Vill du veta mer om hot från rymden? Lyssna på podcasten Har vi åkt till Mars än?

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen