Spännande uppsändningar och landningar hero

Spännande uppsändningar och landningar

Hösten 2020 bjuder på en rad spännande rymdprojekt. I natt ska äntligen den nya rymdtoaletten sändas upp till den internationella rymdstationen ISS efter att ha dragits med en del förseningar. Även nästa satellit i EU:s jordobservationsprogram Copernicus, Sentinel-6, är nu redo för uppskjutning på Vandenberg Air Force Base i Kalifornien. Och snart landar OSIRIS-REx på asteroiden Bennu.
Illustration asteroiden Bennu med OSIRIS-REx
NASA
Illustration av asteroiden Bennu och sonden OSIRIS-REx
Publicerad
2020-10-02
Dela artikel:

Trots fortsatt global pandemi bjuder hösten på en del spännande att se fram emot. I natt planeras Cygnus NG-14 att sändas upp med material till den internationella rymdstationen. Uppsändningen sker från Mid-Atlantic Regional Spaceport i Virginia i USA klockan 02:45 svensk tid. Det hela går att följa live på NASA-TV. Det senaste om uppdraget och eventuella förseningar går att läsa här. Läs mer här om den nya rymdtoaletten som är en del av packningen. 

Den europeiska satelliten Sentinel-6 fraktades i ett Antonov fraktflygplan från Münchens flygplats den 23 september och landade dagen efter på Vandenberg Air Force Base inför sin planerade uppsändning den 10 november. 

Sentinel-6 är den första av två identiska miljöövervakningssatelliter som ingår i jordobservationsprogrammet Copernicus, där en flotta med sammanlagt nio satelliter redan ingår. Copernicus är ett projekt inom EU där all data är fri och öppen att använda. De olika satelliterna observerar bland annat land, hav, is och atmosfär ifrån rymden allt för att vi ska lära oss så mycket som möjligt om vår planet. Om allt går enligt plan ska Sentinel-6 täcka in 95 procent av världens hav var tionde dag, och med hjälp av radarhöjdmätare mäta skillnader i havsytans topografi.

– Havsnivåhöjning är en av de allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringar och riskerar miljontals människoliv. Uppdraget som utgör Copernicus Sentinel-6 blir ledande i att mäta havsnivåer och gör att vi kan övervaka stigningar och bidra med underlag till viktiga policybeslut, säger Josef Aschbacher, chef för ESA:s programn för jordobservationer till ESA:s hemsida.

Sentinel-6 är den första europeiska satelliten att sändas upp med SpaceX Falcon 9 raket. Uppsändningen går att följa via SpaceX webbsändning den 10 oktober.

Rymdsond studsar på asteroid

Asteroiden Bennu observerades för första gången år 1999. Sedan dess har forskarna haft koll på den då det finns en liten risk att asteroiden kommer att slå ner på jorden någon gång efter år 2100. Det vore förödande för jorden på grund av dess storlek men risken bedöms än så länge till måttliga 0,07 procent. Forskare vill ändå ta reda på mer om asteroiden och dess bana och den 20 oktober landar NASA:s rymdfarkost OSIRIS-REx på asteroiden efter en fyra år lång färd. 

OSIRIS-REx, som är stor som en skåpbil, ska studsa på asteroiden och pricka den med ett så kallat TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism). Det tar bara några sekunder och de måste sikta rätt, platsen NASA sett ut är 16 meter i diameter där ytan tros vara relativt jämn och innehålla den största mängden orört och finkornigt material på asteroiden.

– År av planering och hårt arbete av teamet resulterar i princip i att sätta TAGSAM i kontakt med ytan i endast fem till tio sekunder, säger Mike Moreau, projektcehf för OSIRIS-REx. 

Hela proceduren med nedstigning, materialsamling och flykt tar ungefär fyra och en halv timme. Eftersom OSIRIS-REx då befinner sig runt 334 miljoner kilometer från jorden tar det ungefär 18,5 minuter för data att nå forskarna på jorden.

Forskarna hoppas nu att uppdraget ska ge större förståelse för hur planeter bildas, och ökad kunskap om asteroider som riskerar att träffa jorden. 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen