Nasa spränger raketbränsletank med flit hero

Nasa spränger raketbränsletank med flit

Space Launch System (SLS) är en del av Nasas Artemis-program som ska ta astronauter till månen och vidare till Mars. SLS är en tung och avancerad rymdraket som är byggd för missioner utanför jordens omloppsbana. Under ett test som genomfördes den 5 december pressade man raketens bränsletank tills den sprack, medvetet. Detta för att lära sig ännu mer om hur raketer bäst bör byggas.
Nasa spränger raketbränsletank med flit
Nasa
Publicerad
2019-12-09
Dela artikel:

SLS raketbränsletack är den största i världen och är fylld med flytande väte. Den mäter upp till cirka 40 meters höjd och har en diameter på cirka 8,5 meter. Under hösten har man genomfört en rad tester på en identisk testtank. Testerna har återskapat de påfrestningar som raketen kan stöta på under uppsändning eller under resan i rymden. Nu ville raketteamet se hur mycket påfrestningar tanken kunde hantera innan den gick sönder.

Testerna utfördes på Nasa Marshall Space Flight Center i Huntsville, Alabama.

- Det här sista testet är det största, kontrollerade test-to-failure som någonsin gjorts av en Nasa-raket, säger Mike Nichols, Marshalls chefsingenjör för tanken.

Testet genomfördes med en kombination av kväve i gasform för tryck och hydraulik som pressande tanken till bristningsgränsen genom att utsätta den för högre krafter än den var konstruerad för. På tanken hade man fäst tusentals sensorer som mätte påfrestningarna i form av tryck och temperatur medan kameror och mikrofoner fångade upp varje sekund så teamet kunde identifiera bucklor och sprickor. Tanken klarade mer än 260% än vad den förväntas utstå under en rymdresa och det tog mer än fem timmar innan man upptäckte bucklor i den cylinderformade tankväggen.

SLS är den största och mest komplexa raket som Nasa byggt sedan Saturn V som tog astronauterna till månen under Apollo-programmet.

Läs mer om testet här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen