GomSpace Sweden och Esa utvecklar elektriska framdrivningssystem för små rymdfarkoster hero

GomSpace Sweden och Esa utvecklar elektriska framdrivningssystem för små rymdfarkoster

I förra veckan blev det klart att GomSpace tecknat avtal med Esa för att utveckla elektriska framdrivningssystem för små rymdfarkoster. Ett arbete som ska ledas av företagets svenska dotterbolag GomSpace Sweden. Genom att förse mindre rymdfarkoster med egna framdrivningssystem minskas kostnader för interplanetariska uppdrag.
GomSpace Sweden och Esa utvecklar elektriska framdrivningssystem för små rymdfarkoster
Publicerad
2019-11-05
Dela artikel:

Esa planerar att börja använda små rymdfarkoster till interplanetarisk rymdfart, det vill säga rymdfart mellan planeter. Om inte en mindre rymdfarkost ”liftar” med en större moderfarkost behöver den ett eget, högpresterande framdrivningssystem. För att göra detta möjligt har nu Esa tecknat avtal med GomSpace och det är GomSpace Sweden som ska leda projektet.

Målet med projektet är att utveckla ett elektriskt framdrivningssystem som kan ta små rymdfarkoster med en vikt mellan 3-30kg till andra himlakroppar.

- Vi kommer att kombinera egenskaperna hos två olika typer av framdrivningskoncept och förena dessa i ett så kallat hybridsystem. Idag behärskar GomSpace Sweden den delen som har med kallgas att göra. I den här utvecklingen lägger vi till elektrisk framdrivning genom samarbetet med våra europeiska partners. Ett sådant system kommer kunna ta en relativt liten satellit ut i rymden för att undersöka andra himlakroppar, och det är primärt det som är Esas intresse och tillämpning, säger Robert de Try på GomSpace Sweden.

För GomSpace Sweden innebär avtalet flera spännande saker. Till en början kommer man i Sverige att bygga ihop ett komplett system för att verifiera funktionaliteten för framdrivningssystemet. I framtiden är tanken att mindre serier av kompletta system tillverkas i Sverige, men att för större volymer är det bättre att lägga tillverkningen där satellitintegrationen sker. Inom GomSpace-gruppen sker satellitintegrationen i Danmark. Men oavsett fall kommer komponenter till dessa system att behöva tillverkas i Sverige och i takt med att marknaden utvecklas kommer det sannolikt att leda till nyanställningar för GomSpace Sweden. 

 - Det återstår en hel del utveckling innan vi industriellt kan börja producera ett sådant här system i större volymer. Men på sikt tror vi att det kommer innebära att vi kan öka våra marknadsandelar, vilket i sin tur också kommer att öka aktivitetsnivån i den svenska delen av GomSpace framöver, säger Robert de Try.

Det här är ett viktigt steg för GomSpace i utvecklingen av deras framdrivningssystem. Att kunna ge en mindre rymdfarkost sitt eget framdrivningssystem av en bättre kaliber kommer att minska kostnader för interplanetariska uppdrag och kunna förse oss på jorden med nya tjänster som är baserade på infrastruktur i rymden.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen