En serie utmanande rymdpromenader ska återuppliva Alpha Magnetic Spectrometer hero

En serie utmanande rymdpromenader ska återuppliva Alpha Magnetic Spectrometer

Idag är det dags för Esa-astronauten Luca Parmitano och Nasa-astronauten Andrew Morgan att göra den första av en serie mycket komplexa rymdpromenader. Rymdpromenaderna, som planerats i över fyra år, syftar till att laga Alpha Magnetic Spectrometer. Hela rymdpromenaden kommer sändas direkt på Nasa Live.
En serie utmanande rymdpromenader ska återuppliva Alpha Magnetic Spectrometer
Nasa
Publicerad
2019-11-15
Dela artikel:

Flera forskare har teorier om att stjärnor, planeter och andra himlakroppar utgör mindre än 5% av massan som finns i universum. Resten är mörk materia, det vill säga osynlig materia som inte kan upptäckas direkt. Alpha Magnetic Spectrometer-02 (AMS-02) har studerat universum och letat efter denna mystiska materia ombord på den Internationella rymdstationen sedan 2011. 

Huvudforskaren för AMS är Nobelpristagaren Samuel Ting. Han menar att resultatet hittills har gett unik information till fysiker som handlar om potentiella upptäckter av sällsynt mörk materia som tagit sig långt genom kosmos. Det har inte kommit in några definitiva upptäckter av mörk materia, men AMS har tagit fram en hel del data på kosmisk strålning samt hur strålningen förflyttar sig genom rymden och vad som producerar dem.

AMS var designad för att fungera under tre år, men har nu arbetat i över åtta år och försett hundratals forskare över hela världen med data som kan hjälpa till att besvara vad universum är gjort av och dess uppkomst. Men som alla instrument som utsätts för rymdens hårda miljöer under en längre tid, behöver den uppgraderas.

Det finns fyra kylpumpar avsedda att hålla detektorerna på AMS vid en konstant temperatur. Medan rymdstationen kretsar runt jorden kan temperaturerna skifta flera hundra grader vilket gör att en fungerande temperaturkontroll är mycket viktig för att instrumentet ska fungera. Bara en av dessa pumpar behöver fungera i taget, men de senaste åren har flera börjat att fungera allt sämre. 2017 fick forskarna byta till den sista fungerande pumpen, men teamet insåg att om instrumentet skulle fortsätta fungera i framtiden behövde man laga pumparna. 

- Vi började planera ett antal rymdpromenader som skulle utföras för att förlänga livslängden på AMS-02 och planeringen har pågått nu i fyra år, säger Brian Mader, uppdragsledare för rymdpromenaderna.

Kan man laga något som aldrig var meningen att lagas?
Eftersom AMS tänkta livslängd var tre år har det aldrig varit planerat att instrumentet ska kunna lagas. Därför har man inte installerat några fotstöd eller handtag som hjälper astronauterna att röra sig omkring kylsystemet och pumparna. Den har också ansetts för komplex för att kunna genomgå en service och därför inte designats för att lagas med typiska verktyg man använder under en rymdpromenad.

- När man har på sig en stor rymddräkt och stora handskar med begränsad fingerfärdighet så måste man designa verktyg och proceduren på ett helt annat sätt, säger Brian Mader.

Nasa

Planen är att kringgå det gamla termiska kontrollsystemet, fästa ett nytt från sidan av AMS och ansluta det till det befintliga systemet. Förutom instrumentets övergripande komplexitet, har astronauter aldrig tidigare kapat och återanslutit vätskeledningar under en rymdpromenad. Forskare och ingenjörer från hela världen har spenderat fyra år för att hantera dessa svåra utmaningar och förbereda rymdpromenaderna.

I förberedelserna har det ingått att skapa, testa och sända upp över 20 nya verktyg till rymdstationen. Flera är specialiserade för specifika steg under rymdpromenaden, så som att avlägsna AMS skyddande sköld eller utföra arbete på dess kylande ledningar. Verktygen har genomgått åratal av tester på jorden av forskare, ingenjörer och astronauter. Den 2 november sände man upp de sista verktygen som behövdes för dessa rymdpromenader. I träningspoolen på Nasas Johnson Space Center i Houston, Texas, har Luca Parmitano och Andrew Morgan genomgått flera övningar inför det här speciella uppdraget. Nu är det dags för att deras planerade procedurer, verktyg och träning att testas i verkligheten.

Nasa

Luca och Andrew kommer att ta sig ut utanför den internationella rymdstationen klockan 13.05 svensk tid. Den serie rymdpromenader som följer är förväntade att bli de mest utmanande sen man lagade Hubble-teleskopet. De kommer att stöttas av deras kollegor Christina Koch och Jessica Meir som bland annat kommer styra robotarmen Canadarm2 från insidan av ISS. Hela rymdpromenaden förväntas ta cirka 6 timmar.

Samuel Ting och de andra forskarna som använder sig av data från AMS är väldigt hoppfulla att rymdpromenaderna ska vara lyckade och medföra att AMS lever länge till. Den här förlängningen av AMS liv kan också betyda att forskarna får en mer fullständig bild av strålningen i rymden. 

Här kan du följa rymdpromenaden direktsänt på Nasa Live.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen