Jättelik asteroid passerar farligt nära jorden hero

Jättelik asteroid passerar farligt nära jorden

En jättelik asteroid passerade jorden i förra veckan. Asteroiden, som beräknas vara stor som en skyskrapa, har klassificerats som ”potentiellt farlig för jorden” av Nasa. I fredags fångades den på film av den italienska astrofysikern Gianluca Masi.
Jättelik asteroid passerar farligt nära jorden
Publicerad
2019-10-30
Dela artikel:

Asteroiden heter 1998 HL1 och passerade jorden på ett avstånd om 6.6 miljoner kilometer. Det är nästan tio gånger längre än avståndet mellan jorden och månen. Ändå klassar Nasa asteroiden som att den har ”potential att göra passager inom en farlig distans till jorden”. Men det betyder inte att asteroiden utgör ett hot för jorden just nu. Nasa klassar alla asteroider som passerar jorden inom ett avstånd på 7.8 miljoner kilometer och har en diameter på minst 152 meter och som potentiellt farliga.

1998 HL1 har en diameter på cirka 550 meter och en längd motsvarande en skyskrapa på 110 våningar. Enligt beräkningar kommer det dröja fram till 26 oktober år 2140 innan asteroiden passerar jorden så här nära igen. Så vi behöver inte vara oroliga att den utgör något hot mot jorden i någon nära framtid.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen