Supercentrifugen öppnas nu för forskare världen över hero

Supercentrifugen öppnas nu för forskare världen över

Tänk att få testa sitt experiment i hypergravitation genom bara ett knapptryck. Ett samarbete mellan Esa och FN gör detta möjligt. Nu öppnar man upp hypergravitationscentrifugen Large Diameter Centrifuge för forskare och studenter över hela världen.
Supercentrifugen öppnas nu för forskare världen över
Esa
Publicerad
2019-09-10
Dela artikel:

För att förstå vilken påverkan hypergravitation (gravitation kraftigare än den som råder på jorden) har på olika tekniska system, celler, växter mm. har Esa utvecklat Large Diameter Centrifuge (LDC). Instrumentet är en del av Life Support Laboratory på Esas tekniska center Estec i Nederländerna och används av forskningsteam över hela Europa. Även studenter har tillgång till LDC genom Spin Your Thesis!-programmet

LDC är åtta meter i diameter, har fyra armar med sex gondoler placerade på olika ställen längs armarna. Varje arm väger 130 kilo och kan bära upp till 80 kilo var. Med instrumentet kan forskare undersöka sina experiment i hypergravitation upp till 20 gånger större än jordens gravitationskraft.

Esa

I samarbete med FN:s ”Office for Outer Space Affairs” (UNOOSA) öppnas nu LDC upp för forskare över hela världen, som en del av initiativet ”Access to Space for All”.

- Genom åren har vi sett en ökning i antal ansökningar för att få testa sina experiment i hypergravitation. UNOOSA märkte av den ökade aktiviteten, vilket resulterade i det här unika samarbetet mellan Esa och FN, säger Jack van Loon som arbetar i centrifugteamet på LDC.

För att kunna ansöka måste varje forskningsteam bestå av en akademisk handledare och ett antal kandidat-, master- och doktorandstudenter. Det avsedda experimentet ska även vara en integrerad del av studenternas kursplaner eller forskning. Läs vidare här för mer detaljer.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen