Hero Image

Bekämpa brott med hjälp av satelliter

Polismyndigheten anordnade tillsammans med Åklagarmyndigheten i veckan en miljöbrottskonferens med temat illegal avfallshantering. Rymdstyrelsen var på plats och berättade hur satellitdata kan hjälpa till i den här typen av brottsbekämpning.
Sentinel 3. Esa
Publicerad
2019-09-26
Dela artikel:

Med hjälp av satelliterna i Copernicusprogrammet kan alla i Sverige gratis ta del av satellitbilder och på så sätt studera och följa förändringar på jorden. Studier kan göras i global skala genom exempelvis Sentinel-3 som studerar världshaven, eller i mindre skala för att observera förändringar i miljön med hjälp av satellitbilder. Rymdstyrelsen var på plats under en konferens om miljöbrott för att visa hur satellitdata kan hjälpa polisen utreda bland annat illegal dumpning och muddring.

Copernicusprogrammet genererar dagligen enorma mängder data. Områdena inom programmet är: atmosfär/luftkvalitet, marin övervakning, landmiljö, klimatförändringar, katastrof- och krishantering samt säkerhet. Polisen kan med hjälp av satellitdata med lätthet samla in bevis för illegal verksamhet från rymden då det inte är möjligt från marken. 

På foton kan man se om det sker både illegal muddring, kanalbreddning och deponering. Utan att behöva tillstånd för att ta sig in på området går det med all tydlighet att se vad som skett via satellitbilderna. Satelliterna som används för att ta högupplösta bilder är bland annat de så kallade Plejaderna, en mission som bidrar till Copernicusprogrammet. I nuläget består missionen av två satelliter (Plejaderna 1A och 1B) men är tänkt att utökas 2020 och 2022 med Plejaderna Neo för att utöka kapaciteten. Satelliterna passerar samma punkt på jorden två gånger per dygn och kan därför vara till stor hjälp även när tiden är knapp.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen