Ny fabrik i Trollhättan ska tillverka munstycken till rymdraketer hero

Ny fabrik i Trollhättan ska tillverka munstycken till rymdraketer

I fredags var Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman i Trollhättan och invigde GKN Aerospace:s nya rymdfabrik. Fabriken ska bland annat tillverka munstycken till den europeiska bärraketen Ariane 6.
Ny fabrik i Trollhättan ska tillverka munstycken till rymdraketer
GKN Aerospace
Ett SWAN-munstycke för bärraketen Ariane 6. Munstycket kommer att tillverkas i den nya fabriken i Trollhättan.
Publicerad
2019-09-02
Dela artikel:

GKN Aerospace har en nyckelroll i Europas rymdfart vad gäller att tillverka motorteknik och Sverige har, genom att stödja Arianesystemet, också tagit en roll i teknologiutvecklingen. GKN Aerospace är en innovatör inom rymdteknologi och har länge utvecklat avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. En av raketerna som har GKN Aerospace-munstycken idag är Ariane 5.

Ariane 5 är 50,5 meter hög och skjuts upp cirka sex gånger per år, ofta med två satelliter ombord. Total massa som kan skjutas upp är 20 ton till lägre banor och 10 ton till geostationär omloppsbana. Majoriteten av de uppskjutna satelliterna är kommersiella telekomsatelliter.

Nu har en utvecklad version, Ariane 6, tagits fram i ett samarbete mellan 13 europeiska länder. Munstyckena till den modellen kommer nu att produceras av GKN:s egenutvecklade teknologi i fabriken i Trollhättan. Den nya teknologin ska kraftigt reducera tillverkningskostnader och ledtider, och därmed ge en ökad konkurrenskraft för Ariane 6.

Ariane 6 kommer behålla den kvalitet och pålitlighet som gjort Ariane 5 till en av de ledande på marknaden, men med en ökad flexibilitet och effektivitet kunna möta kundernas behov. Det är framför allt en avancerad produktionsteknologi inom svetsning, fräsning, samt additiv tillverkning som är grunden till den nya teknologin. Med additiv tillverkning menas till exempel 3D-printning, vilket används för att bygga upp en förstärkning på dagens munstycke till Ariane 5 som består av hela 100 delar. 

Produktionen i den nya fabriken i Trollhättan kommer att påbörjas under 2019 och den första uppskjutningen av en Ariane 6-raket är planerad till 2020.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen