Hur fungerar en raketuppskjutning? hero

Hur fungerar en raketuppskjutning?

Hur går det till när man vill skicka upp något i rymden? Vilka olika typer av raketer och uppsändningsplatser finns det? Och hur har raketerna utvecklats under åren? De här och fler spännande frågor svarar rymdforskaren Sven Grahn på i vår senaste film.
Hur fungerar en raketuppskjutning?
Nasa (animation)
Publicerad
2019-08-30
Dela artikel:

När man ska skicka upp en farkost i rymden använder man kraftfulla raketer. Men en enkel raket klarar inte av att ge tillräckligt med fart för att nå rymden. Man behöver därför ha en så kallad flerstegsraket. Det är en raket som använder sig av två eller fler raketsteg, som vart och ett innehåller sina egna raketmotorer och raketbränsle. Raketsteg kan antingen staplas ovanpå varandra eller fästas parallellt bredvid varandra. Det vanligaste är att man använder två eller tre raketsteg, men så många som fem har använts.

Nasa (animation)

Man kan skicka upp raketer från flera olika typer av platser. Det vanligaste är en raketbas på land men det förekommer även att man gör det till sjöss, på en stor plattform likt en oljerigg. En annan, förhållandevis ovanlig, metod är att fästa raketen undertill på ett flygplan och sedan släppa raketen i luften. Detta kan dock bara göras om raketen är tillräckligt liten så att ett flygplan klarar av att bära den.

Om man jämför dagens raketer med de allra första raketerna så kan man konstatera att det inte hänt så mycket med utvecklingen. Man använder samma drivmedel idag som för 60 år sedan – fotogen och flytande syre. Skillnaden är dock att nya raketer, som SpaceX Falcon 9 kan återanvändas. I alla fall det första steget som kan komma tillbaka och landa efter användning.

Nasa (animation)
WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen