Hotar rymdskrot Sverige? hero

Hotar rymdskrot Sverige?

Rymdskrot är ett ständigt aktuellt ämne som blivit en allt viktigare fråga internationellt. Men hur stor är risken att rymdskrot plötsligt faller ner mot jorden? Behöver vi vara oroliga för att det ska utgöra ett hot mot oss i Sverige? Rymdsamordnaren Kristoffer Hultgren på MSB berättar mer i vår senaste film.
Hotar rymdskrot Sverige?
Publicerad
2019-08-23
Dela artikel:

Kristoffer Hultgren arbetar som rymdsamordnare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De jobbar med att bevaka alla hot mot samhället och Kristoffers uppgift är att fokusera på de hot som kommer från rymden – så som rymdväder eller rymdskrot. 

Han menar att rymdskrot inte utgör något större hot mot jorden, utan att det främst är ett hot mot vår infrastruktur i rymden. Det som kan påverka oss är de tjänster som använder sig av rymdinfrastruktur, som exempelvis navigationssystemet GPS.  

Risken att rymdskrot faller ner och når jordens markyta är relativt liten. En rymdfarkost måste ha en massa på över ett ton för att någon del ska ha en chans att ta sig ner till jorden utan att brinna upp i atmosfären.

Om detta och mycket mer berättar Kristoffer i vår intervju.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen