Europas värmebölja fångad på bild av satellit hero

Europas värmebölja fångad på bild av satellit

Förra veckan rapporterades det om värmebölja i Europa. På flera platser nådde temperaturerna över 40 grader Celsius, vilket är rekordhöga siffror för juni. Med hjälp av miljösatelliten Sentinel-3 kan vi genom uppdaterade bilder följa de extrema temperaturerna.
Europas värmebölja fångad på bild av satellit
Esa
Publicerad
2019-07-02
Dela artikel:

Den här kartan visar hur temperaturerna i Europa såg ut den 26 juni. På satelliten Sentinel-3 finns fem avancerade instrument för övervakning av jordens havs- och landyta. Ett av instrumenten är en temperaturradiometer som mäter den energi som strålar från jordens yta. Kartan visar alltså temperaturerna på markytan och inte temperaturen i luften som man vanligtvis ser i väderprognoser. De vita och ljusblå områdena i bilden kan vara moln som gjort att Sentinel-3 inte kunnat läsa av markytan där alternativt snö.

Sentinel-3s mätningar används även tillsammans med andra miljöövervakningssystem för havsobservationer vilka alla bidrar till det globala havsobservationssystemet Global Ocean Observing System (GOOS). Det syftar till att skapa ett permanent system för observation av jordens hav.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen