Så styrs satelliter i rymden hero

Så styrs satelliter i rymden

Esas satelliter som studerar jorden samlar in dussintals gigabyte data om vår planet varje minut. Men det sker inte per automatik. Satelliterna är noggrant manövrerade från olika operatörscenter runt om i världen. Därifrån ser man bland annat till att satelliterna inte krockar med rymdskrot och navigerar dem genom de ständigt föränderliga förhållandena i rymden, så att vi kan fortsätta få vackra bilder samt viktig kunskap om vår planet.
Så styrs satelliter i rymden
Esa
Publicerad
2019-06-05
Dela artikel:

På Esas operatörscenter i tyska Darmstadt manövrerar man satelliter och ser till att allt fungerar som det ska. Satelliterna manövreras på en rad olika sätt. Flera av dem färdas exempelvis i speciella formationer. Det gör de för att de då kan observera planeten i snabb följd och övervaka snabbt föränderliga situationer.

Esas tre jordobservationssatelliter Swarm (Alpha, Bravo och Charlie) är ett exempel på en komplex flygformation. Tack vare att tre identiska Swarm-satelliter flög i en speciell formation kunde man få bra bild av jordens magnetfält. När satelliterna flyger tillsammans på det här sättet kan kontrollrummet i Darmstadt synkronisera satelliterna så att de bildar ett enda stort objektiv och man får en bättre bild av det man vill undersöka.

Esa / J. Mai

Även kollisionsvarningar är något som Esas operatörscenter måste hantera. Förra året undvek man 28 kollisioner med hjälp av manövrering från kontrollrummet. Vid en varning för ankommande föremål, exempelvis rymdskrot, skickar man en instruktion till satelliten att flytta på sig för att undvika krock. Ett snabbt farande rymdskrot kan potentiellt förstöra en hel satellit och därmed skapa ännu mer rymdskrot. 

Operatörscentret måste även navigera runt de turbulenta väderförhållandena i rymden. Rymdväder är klimatförhållanden i rymden som orsakas av solen. De konstant föränderliga förhållandena i rymden påverkar funktionen av våra satelliter. När solen är extra aktiv adderas mer energi i jordens atmosfär som förändrar densiteten i luften runt jorden. Ökad energi i atmosfären kan då påverka satelliternas fart och därmed höjd. Kontrollrummet måste då ha bra koll på inkommande rymdväder för att i så fall kunna öka satellitens fart för att den ska hålla sin bana.

I Sverige har vi också den här typen av operatörscenter. På OHB Sweden i Kista är man ansvarig för driften av vår 18-åriga, svenska satellit Odin. Från OHB avgörs vad Odin ska mäta, i samspråk med forskare och Rymdstyrelsen. Därefter ges ett mätprogram ut på daglig basis. Det dagliga arbetet med Odin utförs sedan av SSC från Esrange som ligger i Kiruna. De mäter in banan, var Odin befinner sig, och utifrån detta genererar de styrkommandon som satelliten behöver för att kunna verkställa programmet. SSC kontaktar satelliten ett flertal gånger per dag.

OHB Sweden
WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen