Hero Image

Ovanliga ”superutbrott” kan hota jorden

Astronomer som studerar utkanten av vår galax Vintergatan har de senaste åren observerat mycket spännande rymdpyroteknik – så kallade superutbrott. Dessa sker när stjärnor kastar ut enorma energiutbrott som kan ses på hundratals ljusårs avstånd.
NASA, ESA and D. Player
Publicerad
2019-06-19
Dela artikel:

Forskarna har ännu inte förstått hur dessa superutbrott uppstår. Fram tills alldeles nyligen har forskarna utgått ifrån utbrotten främst sker från stjärnor som, till skillnad från vår stjärna, är relativt unga och aktiva. Men nu har ny forskning visat att superutbrotten även kan ske på äldre och ”tystare” stjärnor, likt vår sol. Dock är de mer ovanliga och sker kanske en gång per tusen år. 

- Dessa resultat bör ses som ett ”wake up call” för livet här på vår planet, säger Yuta Notsu, huvudskribent för den här studien och forskare på Colorado universitet. Om ett superutbrott sker på vår sol skulle troligtvis jorden utsättas för en våg av högenergistrålning. Det skulle störa elektronik över hela jordklotet, orsaka strömavbrott och störa kommunikationen med våra satelliter.

Studien visar att dessa utbrott är väldigt ovanliga, men Notsu menar ändå att det finns en risk att ett sådant utbrott kan ske inom de närmsta 100 åren.

Läs mer om superutbrotten här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen