Hero Image

Antarktiska isar döps efter kända satelliter

Satelliter från Europa, USA och Japan har bidragit till viktiga observationer och data som visat på de förändringar som polernas glaciärer går igenom. För att hedra satelliternas arbete, döper man nu glaciärerna i Antarktis efter dem.
BBC News
Publicerad
2019-06-14
Dela artikel:

Initiativtagare till att döpa om glaciärerna är den brittisk forskaren Dr Anna Hogg som frustrerades över att glaciärerna hon undersökte var döpta efter deras koordinater.

- Satelliter är hjältarna i min forskning av glaciärerna. De har totalt revolutionerat vår förståelse av isarna, och jag tycker att det här är ett utmärkt sätt hedra dem, säger Dr Hogg till BBC News.

Några av satelliterna som nu föreslås som nya glaciärnamn är Landsat, Sentinel och Envisat.

Large Image
A.E.Hogg/CPOM/Leeds Uni

Dr Hogg (närmast i bild) kunde förra månaden konstatera att en fjärdedel av västra Antarktis nu förlorar mer is än det kan återskapa.

Flera satelliter flyger dagligen över polerna med olika instrument för att övervaka vädret, mäta glaciärernas höjd och i vilken takt de smälter. I framtiden kommer de nya glaciärnamnen att användas på alla brittiska kartor. Förhoppningsvis leder det till att fler nationer börjar använda dessa namn.

Läs mer om initiativet här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen