Hero Image

Svenska forskare väljer ut de stjärnor och planeter som Cheops ska studera

Rymdteleskopet Cheops, som vi fått följa tidigare, är i full gång att förberedas för uppsändningen som ska ske under hösten. I projektet, som leds av Esa, jobbar bland annat forskaren Alexander Mustill och professor Melvyn Davies vid Lunds Universitet.
ESA–G. Porter
Publicerad
2019-04-08
Dela artikel:

Cheops ska studera planeter som kretsar kring stjärnor utanför vårt solsystem, så kallade exoplaneter. På Lunds Universitet pågår just nu arbetet med att välja ut de stjärnor och planeter som Cheops ska observera. Alexander Mustill och Melvyn Daviesberättar att de framförallt är intresserade av de stjärnor och planeter som kan ge information om relationen mellan en planets massa och dess radie. Om man mäter massan och radien kan man mäta planetens densitet och därmed avgöra om planeten är bergig som jorden och Venus, har stor väteatmosfär som Uranus och Neptunus eller är isig som Europa och flera andra månar i yttre delen av solsystemet. Att förstå exoplaneternas komposition kan ge oss mycket information om flera planeter i galaxen och hjälpa oss att förstå deras formation.

Efter Cheops uppsändning i höst kommer Alex och Melvyns forskargrupp att studera formationen och skiftningarna i omloppsbanorna hos dessa exoplaneter. De kommer att använda informationen som Cheops förser dem med för att försöka förstå hur dessa system från början formades och hur de har förändrats under sin tusen miljoner år långa livstid. 

  - Från informationen vi får kommer vi kunna se om planeterna utformades i deras nuvarande omloppsbanor eller om de utformades i omloppsbanor som ligger längre bort från deras stjärna och att de sedan förflyttat sig till deras nuvarande omloppsbanor, säger Alexander Mustill, forskare i astronomi och teoretisk fysik. Planeter som befinner sig längre bort från deras stjärna, där det är kyligare temperaturer, tenderar att vara mycket mer isiga. 

Hittills går arbetet väldigt bra och Alexander och Melvyn ser mycket fram emot uppsändningen i höst.
  - Det har varit väldigt spännande de sista åren att se utvecklingen av ett så viktigt rymdprojekt. Vi ser oerhört mycket fram emot att utforska de spännande, nya världar som Cheops kommer öppna upp för oss, säger Alexander Mustill.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen