Hero Image

Simulerad viktlöshet visar hur kroppen påverkas i rymden

Franska rymdstyrelsen CNES utför ny studie där de simulerar viktlöshet. Testerna görs för att få bättre förståelse om vilka fysiologiska effekter mikrogravitation har på kroppen. Med resultaten hoppas man kunna förbättra levnadsvillkoren för astronauterna i rymden.
Medes
Publicerad
2019-04-15
Dela artikel:

Nyligen avslutades en studie där tjugo volontärer genomgick tester under simulerad viktlöshet med hjälp av en metod som kallas ”dry immersion” – så kallas ”torr nedsänkning”. Den franska rymdstyrelsen CNES ledde experimenten som utfördes på rymdkliniken Medes som är baserad på Rangueil-sjukhuset i Toulouse.

Under en dry immersion används ett speciellt badkar fyllt med ljummet vatten. Badkaret är täckt med ett elastiskt, vattentätt tyg. Vattentrycket sprids sedan jämnt över hela kroppen, vilket den tolkar på nästan samma sätt som under mikrogravitation. Rörelserna minskar vid frånvaron av kroppens fysiska aktivitet medan nedsänkningen i sig orsakar att kroppsvätskor omfördelas mot bröstet och huvudet.

Studien syftade till att simulera effekterna av hur viktlösheten påverkar den mänskliga kroppen. En ny del i experimenten är att några volontärer fick tryckband runt låren som skulle begränsa de påföljande effekterna av viktlösheten. Man ville undersöka om tryckbanden runt låren kan förhindra att kroppsvätskorna omfördelas och därmed kan förhindra kardiovaskulära (hjärt- och kärlsjukdomar) påföljder och mildra förändringarna i musklerna.

Resultaten av studien kommer förhoppningsvis göra det möjligt för forskarna att få större förståelse av specifika, fysiologiska mekanismer och därmed förbättra förhållandena för astronauter under bemannade rymdfärder. Strävan är att göra det möjligt för längre rymdfärder och göra dem redo för framtida landningsförsök på Mars.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen