Hero Image

Radioteleskopet Lofar ger ny kunskap om solstormar

I halländska Onsala finns en av åtta internationella Lofar-stationer. Lofar är den nya generationens radioteleskop som har öppnat upp för helt nya upptäckter. Bland annat en har det nu kunnat ge oss en detaljerad bild av hur solstormar sprider sig från solen.
NOAA / Lofar
Publicerad
2019-03-01
Dela artikel:

Low Frequency Array, eller Lofar, är världens största radioteleskop med omkring 7 000 samordnade antenner uppdelade mellan observatorium i Nederländerna, Sverige, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. 

Lofar kan ta emot signaler från Universum som inte tidigare undersökts. Bland annat har radioteleskopet gjort det möjligt att observera objekt som har sitt ursprung i Big Bang och de allra fösta galaxerna, svarta hål, samt kunnat bidra i stor del till forskning och utveckling i områden som geofysik och agrikultur. Lofar har också kunnat ge unika insikter kring fenomenet solstormar.

Forskare från Trinity College Dublin och Helsingfors Universitet har nu, med hjälp av Lofar, kunnat bevisa att solstormar kan accelerera partiklar från flera platser samtidigt. Detta har upptäckts genom att kombinera data från Lofar med bilder från Nasa, NOAA och Esa rymdfarkoster.

Resultaten ger en detaljerad bild av hur solstormar sprider sig från solen och hur partiklarna accelererar till nära ljusets hastighet. Forskarna menar att dessa resultat i framtiden kommer att hjälpa oss att ta fram mer exakta prognoser på hur solstormar påverkar jorden och hur de kan orsaka problem med teknologi som berör bland annat elnät, telenät och kommunikations- och navigationssystem.

Läs mer om Lofars upptäckt här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen