Nya upptäckter av Hayabusa2 hjälper oss leta liv i rymden hero

Nya upptäckter av Hayabusa2 hjälper oss leta liv i rymden

Den 22 februari i år landade den japanska rymdfarkosten Hayabusa2 på asteroiden Ryugu, cirka 28 miljoner mil från jorden. Nu har de första uppgifterna från rymdsonden rapporterats tillbaka till forskarna – och de för redan med sig nya, spännande upptäckter.
Nya upptäckter av Hayabusa2 hjälper oss leta liv i rymden
Jaxa
Publicerad
2019-03-26
Dela artikel:

För att samla in bilder och data om asteroiden Ryugu, som kontinuerligt skickas tillbaka till forskare på jorden, använder rymdfarkosten Hayabusa2ett brett utbud av kameror och instrument. Redan några månader efter att forskarna fick de första uppgifterna från sonden har det gjorts flera intressanta upptäckter.

Den främsta upptäckten handlar om bristen på vatten på asteroiden – den är nämligen mycket torrare än förväntat. Detta är en viktig upptäckt eftersom man tror att allt jordens vatten, inklusive det som utgör 70 % av människan, kom från lokala asteroider, avlägsna kometer samt nebulosan som senare blev vår sol.

Närvaron av torra asteroider i asteroidbältet skulle förändra modeller som används för att beskriva den kemiska sammansättningen av det tidiga solsystemet. Ryugu är omkring 100 miljoner år gammal – vilket, med asteroidstandardsmått, är relativt ungt. Vattenmängden kan då tala för att Ryugus föräldrakropp också i stort sett var helt utan vatten.

Upptäckterna påverkar också arbetet med att hitta liv i rymden. Det finns otaliga solsystem där ute, vilket innebär att sökande efter liv utanför vår planet behöver någon slags riktning. Resultaten som kommit från Hayabusa2 kommer kunna förfina modeller som kan bidra till att begränsa vilka slags solsystem som sökningen efter liv ska inriktas på. Hayabusa2 fortsätter utforska vår steniga lilla granne och hjälper därmed forskare att gradvis pussla ihop dess historia, som är starkt sammanflätad med vår egen.

Läs mer om upptäckten här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen