Hero Image

Hoppande vattenmolekyler på månen

Med hjälp av ett instrument ombord på Nasas rymdsond Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) har forskare observerat vattenmolekyler som rör sig runt månens dagsida. Instrument kallas Lyman Alpha Mapping Project (LAMP), vars uppdrag är att kartlägga hela månens yta för att leta efter is och frost.
Nasa/Goddard/Arizona State University
Publicerad
2019-03-20
Dela artikel:

Fram till förra decenniet trodde forskarna att månen var torr och att det enda vatten som förekom huvudsakligen fanns i isfickor i permanent skuggade kratrar nära månens poler. Mer nyligen har forskare identifierat ytvatten i glesa samlingar av molekyler bundna till månens ytmaterial, så kallad regolit. Mängden och platserna varierar beroende på tid på dygnet. Det här vattnet är vanligare vid högre breddgrader och tenderar att hoppa runt när ytan värms upp.

Vattenmolekylerna är tätt bundna till månens regolit fram tills yttemperaturen uppnår sitt maximum mitt på dagen. Då studsar molekylerna till en närliggande plats som är tillräckligt kall för att de ska hållas fast eller stiga upp i månens atmosfär, tills temperaturerna sjunker och molekylerna återgår till ytan.

Forskarna bakom projektet har exalterats av resultaten eftersom mängden vatten man ser här överensstämmer med vad utförda labbmätningar indikerar är möjligt.

De här resultaten, som nyligen publicerades i en vetenskaplig artikel, hjälper till att förstå månens vattencykel och lär oss slutligen om tillgängligheten av vatten som kan användas av människor i framtida månuppdrag. Månvatten kan nämligen potentiellt användas av människor för att göra bränsle eller användas för strålskärmning eller termisk hantering. Framtida uppdrag blir mer överkomliga om dessa material inte behöver tas med från jorden.

Läs mer om den spännande upptäckten här. 

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen