Hero Image

Bildspecial: Mars Express fyller 15 år

Mars Express och HRSC har under 15 år givit oss fantastiska bilder av Mars yta och stått för flera upptäckter som tagit forskningen om Mars flera steg framåt. Se de detaljrika bilderna nedan.
ESA/Alex Lutkus
Publicerad
2019-03-13
Dela artikel:

I januari i år var det 15 år sedan den europeiska rymdsonden Mars Express och dess High Resolution Stereo Camera, levererade de första detaljerade bilderna av Mars yta. Under dessa 15 år har Mars Express cirkulerat 19 000 varv runt Mars, vilket motsvarar cirka 950 miljoner kilometer. Mars Express har levererat nästan 5400 gigabyte av rådata till jorden och med hjälp av denna har man bland annat kunnat kartlägga polarisarna, upptäckt spår av underjordiskt vatten under sydpolen samt fått en klarare bild av Mars måne Phobos. Nedan kommer ett urval av de fantastiska bilder som Mars Express fångat genom åren.

Large Image
Esa/DLR/FU Berlin

I Mars nordpol finns is som består både av vatten och av koldioxid. Vindar skapar denna spektakulära formation.

Large Image
Esa/DLR/FU Berlin

Noctis Labyrinthus – Nattens labyrint – består av dalar som kan vara upp till sex kilometer djupa.

Large Image
Esa/DLR/FU Berlin

Dessa bilder av området Cyndonia Mensae, på norra hemisfären, visar några geologiska formationer som kan tyda på att det funnits stora mängder vatten, som sjöar eller till och med hav, i det här området under en lång period.

Large Image
Esa/DLR/FU Berlin

Hydraotes Chaos, en kollapsad terräng som är resultatet av hur marken rör sig under ytan.

Large Image
Esa/DLR/FU Berlin

En av Mars månar, Phobos. I framtiden hoppas man kunna använda Phobos som en permanent observationspost för att studera Mars yta och Mars Express ska hjälpa till att hitta den bästa landningspunkten.

Large Image
Esa/DLR/FU Berlin

Kratern Korolev är 2200 kubikkilometer stor och fylld med is året runt.

Large Image
Esa/DLR/FU Berlin

En lokal sandstorm i närheten av Mars nordpol.

Large Image
Esa/DLR/FU Berlin

Neukum-kratern är döpt efter forskaren Gerhard Neukum som utvecklade HRSC, som möjliggör dessa fantastiska bilder.

Large Image
Esa/DLR/FU Berlin

En dal i närheten av norra Nili Fossae. Här har man funnit lermineraler och karbonater som tyder på tidiga vattenkällor.

Large Image
Esa/DLR/FU Berlin

I kratern Istok finns bevis att det en gång funnits flytande vatten på Mars.

Large Image
Esa/DLR/FU Berlin

Mars Express och HRSC har, med bilder som dessa, givit och en fantastiskt mångsidig bild av landskapet på Mars. Från början var Mars Express avsedd för att hålla ett Mars-år, det vill säga två jordår. Men tack vare dess framgångar har Esa förlängt expeditionen sju gånger och senast är det bestämt att Mars Express får fortsätta förse oss med magiska bilder fram till år 2022.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen