Hero Image

Rymdmiljöer återskapas på jorden

Möjligheterna att utföra forskning i rymden är begränsade. Därför behövs forskningsmiljöer på jorden som efterliknar rymdens utmaningar med kraftig strålning, tyngdlöshet och isolering. Esa arbetar med institut över hela Europa för att upprätthålla ett nätverk av sådana markbaserade anläggningar där en rymdvistelses olika aspekter simuleras. Nu ansluter två nya anläggningar till Esa-samarbetet.
Esa–G. Porter
Publicerad
2019-02-12
Dela artikel:

Till Esas lista över samarbetsanläggningar tillkommer nu två nya, en i Frankrike och en i Tyskland, dit forskare kan ansöka om att få göra rymdexperiment på jorden.

Den franska anläggningen, Scientific Group of Space Biology and Medicine, ligger i Toulouse och har flera instrument som kan återskapa förhållandena som råder under mikrogravitation för växtexperiment. Här studerar man hur växterna växer och reagerar på olika gravitationsnivåer. På den franska anläggningen finns även en strålningsgenerator som bombarderar celler med liknande nivåer av strålning som växter skulle utsättas för på Mars eller i omloppsbana runt jorden.

Large Image
Esa

Den andra anläggningen ligger i Tyskland och kallas Planetary Space Simulation Facilities, och drivs av den tyska rymdstyrelsen DLR. Här utsätts celler och partiklar för bland anat ultrahögt vakuum, extrema temperaturer, UV-strålning och röntgenstrålar. Detta hjälper forskare att bättre förbereda sina experiment eller hårdvaror för rymdresans tuffa utmaningar.

Noggranna förberedelse och tester av utrustning är nyckeln till framgångsrik rymdutforskning. Ju bättre förberedd man är för de extrema miljöer som människor och robotar kan komma att möta när de utforskar universum, desto bättre blir uppdragets resultat. Så genom att erbjuda forskare de bästa anläggningarna för att utföra experiment ökar kunskapen av vår värld.

Läs mer om de två anläggningarna här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen