Nasas marsrobot Opportunity avslutar sitt uppdrag hero

Nasas marsrobot Opportunity avslutar sitt uppdrag

Efter nästan 15 år på Mars yta och mängder av spännande upptäckter avslutar rovern Opportunity nu sitt uppdrag. En stor storm bröt kommunikationen med jorden och trots många försök har farkosten förblivit tyst.
Nasas marsrobot Opportunity avslutar sitt uppdrag
Nasa
Publicerad
2019-02-19
Dela artikel:

Rovern Opportunity är en av Nasas mest framgångsrika interplanetära utforskningsuppdrag. Den har både utforskat Mars yta och hjälpt till att lägga grunden för framtida bemannade uppdrag till Mars.

Den 30 maj 2018 såg Nasa på bilder från rymdsonden Mars Reconnaissance Orbiter, som kretsar kring Mars, att en sandstorm på planeten yta växte på ett sådant sätt att Opportunity hotades. Då larmades Opportunity-teamet och de började direkt planera för de åtgärder som skulle vidtas för att rovern skulle få så bra förutsättningar som möjligt att överleva stormen.

När en sandstorm hotar gäller det främst att spara på elektrisk energi, men samtidigt hålla värmen. Opportunitys team nedprioriterade bland annat vetenskapliga mätningar för att spara på batterierna. Men när stormen tilltog sjönk batteriladdningen (eftersom det blir för lite solljus) och allt utom roverns klocka stängdes av. Klockan försökte sedan med jämna mellanrum att starta roverns dator för att den sedan kan avgöra om ljuset är tillräckligt för att starta upp hela rovern igen. Men samtidigt finns alltid en risk att batterierna fryser i kylan.

NASA/JPL/Cornell

Opportunity har själv tagit en bild på sin landare, den så kallade Challenger Memorial Station.

Nasa/JPL-Caltech/Cornell/Arizona State Univ

Opportunity fångar sin egen skugga i eftermiddagssolen och utsikten över Endeavour Crater.

En Marsrover skickar hela tiden data som talar om hur den mår. Det inkluderar funktionen hos alla system – till exempel hur väl solcellerna fungerar, hur mycket laddning som finns i batterierna och vilken temperatur alla systemen håller. Just dessa tre faktorer är avgörande för att bedöma vilka förutsättningar en rover som Opportunity har att överleva en sandstorm.   

Nu blir Opportunity rymdskrot
Precis som för all rymdfart är det en suverän stat som har ansvaret för de rymdfarkoster som skickas upp, i det här fallet USA. Det finns inga regler mot att lämna kvar landare eller rovrar på Mars när de slutat fungera, men det finns regler om hur rena de måste vara när de kommer dit. Det internationella forskarsamfundet vill undvika att liv eller rester av liv från jorden kontaminerar världar där det kan finnas förutsättningar för liv. Därför måste rymdfarkoster som når Mars yta steriliseras eller desinficeras. 

Läs mer om Opportunity här.

Källa: Nasa / Johan Köhler, Rymdstyrelsen.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen