Hero Image

Månnatt kallare än förväntat

NASA/Goddard Space Flight Center/Arizona State University
Publicerad
2019-02-07
Dela artikel:

Den 3 januari gjorde den kinesiska rymdsonden Chang’e-4 den första mjuka landningen någonsin på månens baksida. Efter en två veckor lång, frysande dvala vaknade sonden och blev aktiv. Redan under den första vakna månnatten registrerades det att temperaturen sjönk till minus 190 grader Celsius – vilket är kallare än vad forskare förväntade sig och de tidigare trott.

Ombord på Chang'e-4 finns det svenska instrumentet Asan – vars syfte är att studera hur strömmen av laddade partiklar från solen växelverkar med månytan. Läs mer om Asan i vårt tidigare inlägg här.

Läs mer om den nya upptäckten här.

Bild: Månkratern Tycho tagen av Nasas rymdsond Lunar Reconnaissance Orbiter 2011.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen