Hero Image

Planetkollisionen som bildade månen möjliggjorde livet på jorden

Ny forskning visar att den planetkollision som skedde för 4.4 miljarder år sedan, mellan jorden och en annan planet, inte bara skapade månen utan även gav upphov till grundläggande byggstenar för liv här på jorden.
Nasa.
Publicerad
2019-01-28
Dela artikel:

Enligt den nya studien, genomförd av forskare vid Rice University i Texas, USA, fick jorden sannolikt största delen av sin koldioxid, kväve och andra livsviktiga byggstenar från den planetkollisionen som skapade månen för 4,4 miljarder år sedan.

Resultaten togs fram genom en kombination av högtemperatur-, högtrycksexperiment i ett laboratorium, som specialiserat sig på att studera geokemiska reaktioner som sker djupt i en planet inre under intensiv värme och tryck.

Genom ett flertal tester vid olika temperaturer och tryck undersöktes det utifrån olika scenarion hur mycket kol och kväve som bildades i kärnan. Med hjälp av denna information – tillsammans med tidigare kända fakta – konstruerades en datorsimulering för att hitta det mest sannolika scenariot som skapade jordens flyktiga ämnen. Vägen till svaret involverade att variera förhållanden och testa cirka 1 miljard olika händelseförlopp, och sedan jämföra dem mot de kända förhållandena i solsystemet idag. 

Genom den här studien har man fått en bättre förståelsen av jordens livsviktiga byggstenar, något som även ger oss bättre förutsättningar att förstå händelser bortom vårt solsystem.

Läs mer om den spännande upptäckten här.

Rymdbloggen