Lyckade tester av tvillingsatelliterna GomX-4B hero

Lyckade tester av tvillingsatelliterna GomX-4B

Lyckade tester av tvillingsatelliterna GomX-4B
GomSpace.
Publicerad
2019-01-22
Dela artikel:

Den flingpaket-stora satelliten GomX-4B har fullföljt sitt uppdrag för Esa – att testa nya miniatyriseringsteknologier – bland annat länkkommunikation med sin satellittvilling GomX-4A och ett butandrivet framdrivningssystem. 

GOMX-4 är en forsknings- och utvecklingsmission från företaget GomSpace. Det består av två tvillingsatelliter som skickades upp den 2 februari 2018 från en rymdbas i Kina.

För GomSpace var det absolut viktigaste med denna mission att testa en rad nyckelteknologier för framtida konstellationer av nanosatelliter, däribland framdrivningsteknik utvecklad på GomSpace Sweden i Uppsala. Detta för att demonstrera vikten av att ha ett framdrivningssystem ombord på satelliten under alla faser av satellitmissionen; utplacering i bana, hålla sin banposition, undanmanövrar för att undvika kollisioner samt att efter avslutat uppdrag kunna ta bort satelliten.

Bränslet i GomSpaces system är butan och förekommer naturligt på jorden och är inte miljöfarligt och hälsovådligt som exempelvis hydrazin som är ett vanligt raketmotorbränsle. Dock skall man hantera butan varligt och vara försiktig med att andas in större mängder. Butan är ett vanligt förekommande bränsle i helt vanliga cigarettändare.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen