Hero Image

Tomater odlas på satellit – nästa steg månen och Mars

DLR
Publicerad
2018-12-12
Dela artikel:

Astronauter behöver luft, vatten och mat under en vistelse i rymden. För att kunna lösa dessa väsentliga resurser över lång tid och göra dem tillgängliga under flera år krävs återvinning av resurser i slutna livsuppehållande system. Detta är något den tyska satelliten Eu:Cropis nu ska testa. Den 3 december lyfte den från Vandenberg Air Force Base i Kalifornien med små växthus, tomatfrön och urin ombord.

Eu:Cropis (Euglena and Combined Regenerative Organic-Food Production in Space) är en, en kubikmeter stor och 230 kilo tung, satellit som utvecklats av den tyska rymdstyrelsen DLR.  Syftet är att undersöka möjligheten att odla växter, särskilt tomater, på olika gravitationsnivåer i rymden, som exempelvis på månen och Mars.

Satellitens uppdrag är att simulera och testa två växthus, som kan byggas i större skala och monteras inuti en mån- eller marsbostad för att ge besättningen en lokal källa till färsk mat, samtidigt som man återvinner mänsklig urin till gödningsmedel.

Med ombord på satelliten finns frön till minitomater, encelliga alger och syntetisk urin. Med hjälp av biofiltreringssystemet C.R.O.P ska den artificiella urinen omvandlas till en nitratlösning, som exempelvis kan användas för gödning av tomatplantorna. Ett andra system baserat på alger används för att skapa syre.

Under uppdraget kommer satelliten att rotera i olika hastigheter så att man kan simulera både månens och Mars gravitation. Under den första delen av experimentfasen skapas gravitationsförhållanden som på månen (0,16 gånger jordens gravitation), då satelliten roterar 20 varv per minut. Denna fas kommer vara i cirka 23 veckor då det första av de två växthusen kommer användas. I den andra fasen simulerar satelliten gravitationen på Mars (0,38 gånger den av jorden) genom att rotera 32 gånger per minut.

Om experimenten lyckas kan forskningsresultaten ge viktig kunskap, inte bara för rymdresor, utan även här på jorden. Om urin kan återvinnas till färskvatten och gödningsmedel, kan det förbättra levnadsförhållandena i exempelvis överbefolkade områden eller på platser som har en extrem brist på dricksvatten, samtidigt som man avlastar odlingsmark och grundvatten.

Large Image
DLR

Läs mer om Eu:Cropis här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen