Hero Image

Satellitdata används i kampen mot miljöbrottslighet

AZO, Esa
Publicerad
2018-12-20
Dela artikel:

Cybele utsågs till vinnare i årets Copernicus Masters-tävling. Med hjälp av data från Copernicus programmet och dess Sentinel-satelliter ger Cybeles onlinetjänst snabb tillgång till rapporter om miljöbrott för advokatbyråer och försäkringsbolag.

Miljöbrott, såsom olagliga byggen och oljeutsläpp, är ett allt mer växande problem världen över. Uppskattningsvis kostade miljörelaterade brott globalt 90 - 250 miljarder dollar under 2016. 

Tävlingen Copernicus Masters prisar varje år framstående idéer och tjänster baserade på jordobservationsdata i arbetet med samhällets miljöutmaningar. Cybele, som står för Cyber Environmental Law Enforcement, använder satellitdata för att hjälpa experter att hantera juridiska miljömål. Detta genom att snabb ge tillgång till brottsrapporter som baseras på en analys av Copernicus Sentinel-satellitdata. Rapporter kan sedan presenteras i rättsliga tvister. Rapporterna utgör viktig bevisning för överträdelse av miljölagar och hjälper till i bedömning av kostnaden för miljöskador.

Eftersom Copernicus data är gratis och öppen för alla, kan den som i detta fall, komma till nytta för alla världens medborgare. Något som Cybele demonstrerar genom att använda data från alla aktiva Copernicus Sentinelsatelliter för att optimera hanteringen av juridiska miljöfall.

Läs mer om priset här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen