Hero Image

Fyra miljarder år gammal meteorit slog ner på Madagaskar

Wits University
Publicerad
2018-12-14
Dela artikel:

Under sommaren 2018 slog en meteorit ner på ön Madagaskar i Indiska oceanen. En grupp forskare har sedan dess arbetet med att klassificera och spåra historien om den 4,5 miljarder år gamla meteoriten.

Strax innan en månförmörkelse den 27 Juli 2018 landade en meteorit i närheten av den lilla staden Benenitra på sydvästra Madagaskar. Forskare från de två universiteten Wits och Antananarivo på Madagaskar jobbar nu med att beskriva, klassificera och spåra historien om meteoriten.

En student vid Wits universitet, Tim Marais, råkade befinna sig i närheten av nedslagsplatsen och samlade då in flera vittnesmål om händelsen från några av Benenitra invånare. De berättade om en starkt lysande eldboll, en hög explosion och ett regn av stenfragment som föll ner i och runt Benenitra. Som tur är blev inga människor eller byggnader träffade. Strax där efter kunde invånarna hitta flera små fragment från nedslaget. Dessa tog till Wits universitet där man bekräftade att det faktiskt rörde sig om en meteorit som slagit ner.

Det visade sig vara en relativt vanlig typ av meteorit kallad kondondrit och att den härrör från bildandet av vårt solsystem för cirka 4,56 miljarder år sedan.

Samtidigt rapporterades, i en lokal tidning, en annan ögonvittnesrapport från den 4 augusti om ett liknande fynd med en bränd, svart skorpa. Man fann då att det inträffat en explosion i atmosfären någon gång på kvällen den 27 juli, just ovanför Madagaskar och staden Benenitra.

Forskarna har nu lämnat in en begäran till the International Meteoritical Society för att officiellt få namnge och registrera Afrikas nyaste meteorit - Benenitra.

Läs mer om meteoritnedslaget och forskarnas arbete med att studera den här.

Lär dig mer om meteoriter och vad som kännetecknar dem.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen