Fascinerade landskap på Mars fångat på bild hero

Fascinerade landskap på Mars fångat på bild

Fascinerade landskap på Mars fångat på bild
Esa/Roscosmos/CaSSIS
Publicerad
2018-11-02
Dela artikel:

Bilden visar Juventae Chasma, ett område strax norr om den ikoniska Valles Marineris, en gigantisk dalgång på Mars. Bilden fångades av rymdsonden ExoMars Trace Gas Orbiters kamera CaSSIS, Color and Stereo Surface Imaging System, den 2 oktober 2018. Hela bilden täcker en yta på 25 x 7 km.

Valles Marineris har studerats av såväl Esas Mars Express och Nasas Mars Reconnaissance Orbiter, MRO. Med instrumenterat CRISM på MRO upptäcktes en betydande mängd sulfater vid skiktens botten vilket pekar på att vatten skulle kunna ha existerat här för länge sedan.

Den nya bilden tagen av CaSSIS visar de sedimentära skikten i hög upplösning, vilket gör att forskarna kan jämföra färgen med tidigare mätningar. På så sätt kan de bättre förstå hur mineralerna lagrats i området och hur detta fascinerande landskap kan ha skapats.

Läs mer om bilden och se den i sin helhet här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen