Rymden är närmare än vi tror hero

Rymden är närmare än vi tror

Rymden är närmare än vi tror
Nasa.
Publicerad
2018-09-20
Dela artikel:

En stor del av den teknologi som vi idag använder på jorden utformades ursprungligen för att studera och utforska rymden. Ett exempel är våra små och energieffektiva kameror i mobiltelefonen. 

De bilder som Nasa fångar av avlägsna galaxer eller stjärnor är ofta häftiga och vetenskapligt banbrytande. Tekniken som används för att fånga dessa bilder har utvecklats oerhört mycket under åren. På 1990-talet byggde en Nasa-ingenjör en ny typ av bildsensor. Den är liten, kräver väldigt lite energi men är mycket effektiv - utmärkt för rymduppdrag men också för mobiltelefonkameror här på jorden. 

På Nasas nya interaktiva webbplats Home & City kan användarna besöka en virtuell stad och ett virtuellt hem för att se hur olika delar av vår vardag påverkas av rymden. Här visar Nasa upp cirka 130 av deras spinoff-teknologier där rymden kommer till nytta för privatpersoner och olika samhällsfunktioner.

Motsvarade arbete, där rymden kommer till nytta för oss på jorden, görs även av europeiska Esa.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen