Hero Image

Historiskt rymdväder hjälper oss förstå framtida rymdväder

Utbrott på solens yta där plasma kastas ut i rymden. Bildkälla: NASA Goddard Space Flight Center.
Publicerad
2018-09-05
Dela artikel:

Historiskt rymdväder kan hjälpa oss att förstå det framtida rymdvädret, enligt ny forskning från universitetet i Warwick. Forskare har upptäckt ett återkommande mönster i hur rymdvädret förändras i förhållande till solens cykel. Detta efter att ha analyserat solaktivitet under det senaste halvseklet.

Rymdväder kan störa elektronik, flygtrafik, satelliter och kommunikationssystem och beror på solens aktivitet. Rymdväderhändelser är svåra att förutspå då solaktiviteten varierar för varje solcykel. Solen går genom en 11-årscykel, så vart elfte år ökar solaktiviteten vilket innebär fler solfläckar. Det kan i sin tur betyda mer extremt rymdväder som når oss på jorden.

De nya forskningsresultaten visar att rymdväder och solens aktivitet inte är helt slumpmässiga, vilket begränsar hur sannolikt stora väderhändelser är i framtida solcykler. Detta genombrott möjliggör bättre förståelse och prognoser för rymdväder samt för eventuella framtida hot som rymdvädret kan utgöra för jorden.

Läs mer på Science Daily.

Large Image

Vad är rymdväder?

Rymdväder är de ständigt skiftande förhållandena och aktiviteten i rymdplasmat runt jorden, och beror på solens aktivitet, jordens magnetfält, och vår position i solsystemet. Variationer på solen och i solvinden är rymdvädrets viktigaste drivkrafter. Även om solen befinner sig 150 miljoner kilometer från jorden påverkar rymdvädret oss och resten av solsystemet. I värsta fall kan det skada satelliter, påverka jordens kraftledningsnät eller till och med orsaka strömavbrott.

Bildkälla: Nasa

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen