Hero Image

Små kärnreaktorer möjliggör bosättning på Mars

För att möjliggöra långa vistelser på andra planeter krävs elförsörjning på plats. Något Nasa nu har skapat genom projektet Kilopower. Bildkälla: Nasa
Publicerad
2018-07-10
Dela artikel:

Om astronauter skulle åka till månen, Mars eller andra planeter, är elektricitet en av de viktigaste resurserna de behöver. Ett tillförlitligt och effektivt elsystem är därför nödvändigt för de dagliga behoven som belysning, vatten och syre. Det skulle även krävas en hel del energi för att kunna bedriva ett arbete på en annan planet eller himlakropp så som att utföra experiment eller producera bränsle för den långa resan hem. Man behöver därför ett energisystem på plats - något som Nasa nu tagit fram i sitt experimentprojekt Kilopower.

Nasas arbete med projektet Kilopower startade 2015 i samarbete med amerikanska energimyndigheten och syftar till att skapa en ny typ av kärnreaktorer anpassade för användning i rymden. Kärnkraftsenergi i rymden är inget nytt. Redan på 1960-talet fanns ett amerikanskt rymdprogram som utvecklade och flög världens första rymdreaktor. Nu har man fortsatt på det spåret och skapat en liten fissionsreaktor som kan producera tio kilowatt elektricitet i tio års tid. För en enskild bosättning beräknas det räcka med fyra kilowatt.

Kilopower-reaktorerna har genomgått hårda tester ute i Nevadas öken under flera månader i slutet av 2017 till början av 2018. Och systemet klarade alla de tester de utsattes för. Så när vi väl inleder längre resor och vistelser på andra planeter står Kilopower redo att försörja resenärerna med den livsviktiga elektriciteten.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen