Bör man använda ballonger, drönare eller satelliter? hero

Bör man använda ballonger, drönare eller satelliter?

Bör man använda ballonger, drönare eller satelliter?
NASA Goddard
Publicerad
2017-11-09
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

När Puerto Rico stod utan internet efter höstens stora storm bestämde sig Google för att hjälpa till. Istället för att bygga telemaster eller sända upp satelliter valde de att sända upp ballonger som gav internetuppkoppling till öns invånare.

Att använda ballonger och drönare har många fördelar. Bland annat är det billigare än att sända upp satelliter i omloppsbana runt jorden. Man kan också sända upp ballonger och drönare från i princip var som helst på jorden. En nackdel är dock att de är något svårstyrda och måste gå ner på jorden för att fyllas på med bränsle. Drönare använder sig ofta av solceller för att driva farkosten framåt. För att få plats med tillräckligt många solceller blir drönarna då väldigt breda, vilket gör att de är mer ömtåliga för de hårda vindarna på hög höjd.

Hur ska hela jorden få uppkoppling?
De kommande åren vill flera företag sända upp satelliter i rymden för att ge hela jorden supersnabbt internet. Det svenska företaget RUAG Space är ett av de företag som hjälper företaget OneWeb att bygga sin flotta av internetsatelliter. Ballonger, drönare och satelliter har alltså olika fördelar och nackdelar och kampen om hur hela jorden ska få internetuppkoppling är långt ifrån över.

Läs mer hos SpaceNews.
 


WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen