Simulerad Marsresa visar behov av lagar i rymden hero

Simulerad Marsresa visar behov av lagar i rymden

I projektet HI-SEAS på Hawaii har sex deltagare suttit isolerade under en längre tid för att simulera en Marsresa.
HI-SEA.
Publicerad
2017-10-17
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

Sex personer återvände nyligen från ett åtta månader långt experiment där man genom isolering testat mänsklig uthållighet inför långa rymduppdrag. Experimentet genomfördes för att bättre förstå de psykologiska effekterna av långa bemannade rymduppdrag.

Dagens snabba teknikutveckling gör att resor till Mars inom kort kommer kunna bli verklighet. Det ser onekligen ut som att vi tagit oss in på en oundviklig bana för att kolonisera Mars. Det blir därför lika viktigt att fråga sig vilka lagar som ska gälla på Mars, lika mycket som frågan om hur vi ska kunna överleva på planetens yta.

Dagens rymdlagstiftning kräver att upprättandet av en rymdstation ska anmälas till FN.  Reglerna beskriver också att objekt och rymdstationer placerade på en himlakropp förblir under nationellt ägande, jurisdiktion och kontroll. Privata företag kan därför inte ha legitimitet eller utvinna himlakroppens resurser, såvida de inte utövar laglig kontroll genom en suverän stat.

Men det finns områden där lagen kan behöva uppdateras. Med ökat intresse för flera, permanenta rymdstationer på Mars och eventuellt dussintals föremål som kretsar runt Mars, ökar risken för rymdskrot som kan döda eller skada egendom på planeten. Vilka lagar ska styra detta? Det är troligtvis bara en tidsfråga innan skador på en rymdstation orsakad av rymdskrot kommer leda till en juridisk och politisk konflikt?

En av dem som jobbar med att arbeta fram rymdlagar är svenska Katrin Nyman Metcalf som är expert på rymdlagar och rymdrätt. En intervju med henne kan ni se här:

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen