Hero Image

Ny satellit lär oss mer om miljön

Miljösatelliten Sentinel-3 är snart på väg upp – den ska lära oss mer om miljön.
ESA–Pierre Carril.
Miljösatelliten Sentinel-3 är snart på väg upp – den ska lära oss mer om miljön.
Publicerad
2016-02-12
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

Miljösatelliten Sentinel-3 skickas upp den 16 februari från Ryssland. Den ska studera jordens miljötillstånd med fokus på havs- och landmiljö. Sentinel-3 ingår i satellitgruppen Copernicus som med sex satelliter ska lära oss mer om jordens miljö.


Sentinel-3 har i uppgift att studera land- och havsmiljö, något som är väldigt viktigt för att vi ska förstå jordens klimat och klimatförändringar. Genom att exempelvis avläsa havens yttemperatur och färg kan man se var algblomning förekommer och som i sin tur kan påverka exempelvis fiskenäringen. Sentinel-3 ska också studera havsströmmar.  


Sentinel-3 är, som namnet antyder, den tredje satelliten eller satellitparet för att vara helt korrekt, i Copernicus-programmet. Den ska komplettera de två befintliga satelliterna Sentinel-1 och 2. Längre fram väntas uppsändning av tre ytterligare Sentinel-par för att ge oss mer information om jordens hav, land, luft och atmosfär.


Här berättar Rymdstyrelsens expert Göran Boberg mer om Sentinel-3.I Sentinel-3 finns en del svensk inblandning. Bland annat har det Göteborgsbaserade företaget Ruag Space byggt datahanteringssystemet ombord på satelliten. Dessutom ska satelliten styras via kommandon från den svenska rymdbasen Esrange i Kiruna.


Satelliterna i Copernicus-programmet samlar in mängder av information. Information som är öppna och fria för alla att använda. Vem som helst, förutsatt att man har kunskap att tolka informationen, kan alltså gå in och använda den.


Sentinel-3 består av de två satellitena 3A och 3B. När båda är uppe och i fullt arbete år 2017 kommer de att täcka hela jordytan varannan dag – det är en fantastiskt bra och effektiv täckning. En sak som möjliggör det är att de bilder som tas av satelliterna inte har så hög detaljnoggrannhet. Med Sentinel-3 vill man se de stora övergripande tendenserna snarare än enskilda träd och vågor. Bilderna kommer därför ha en minsta detaljnoggrannhet på 300 meter.


Den tidigare satelliten Envisat, som inte länger är i drift, kan ses som en föregångare till Sentinel-3. Den studerade bland annat algblomning, precis som Sentinel-3 nu ska göra. Envisat var inte avsedd att förse några avancerade tjänster med information. Det är den stora skillnaden mellan Envisat och satelliterna i Copernicus-programmet. Här är planen att all data från satelliterna ska komma kontinuerligt och under lång tid – långsiktig och tillförlitlig miljöinformation med andra ord.


Sentinel-3 ingår i Copernicusprogrammet, som när det är fullt utbyggt ska bestå av sex satellitpar. Tillsammans ska de lära oss mer om vår miljö på jorden.
Sentinel-3 ingår i Copernicusprogrammet, som när det är fullt utbyggt ska bestå av sex satellitpar. Tillsammans ska de lära oss mer om vår miljö på jorden.

 Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen