Hero Image

Kanada bryter isen med satelliten Sentinel-1

Publicerad
2016-01-08
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

Data från miljöövervakningssatelliten Sentinel-1 hjälper nu även Kanadas vädermyndighet att kartlägga isbildning längs landets kust på ett mer exakt sätt. På så vis kan sjöfarare navigera säkrare längs kusterna. Speciellt under vinterhalvåret då det ofta är hårt väder och dålig sikt på norra delarna av jordklotet.

Sentinel-1 är en del av rymdprogrammet Copernicus som ska bidra med data för att övervaka jordens miljö och pågående klimatförändringar. Tillsammans med underlag från radarsatelliten Radarsat-2 och flera andra radarfunktioner ska data från Sentinel-1 ge Kanadas vädermyndighet, Meteorological Service of Canada, en heltäckande bild av isbildningen landets kustremsa.


Bild: Genom att kombinera kartbilder med satellitbilder kan Kanadas vädermyndighet få dagsfärska bilder över isbildningen kring landets kust. Källa: ESA/Meteorological Service of Canada

 

Tack vare högre upplösning och mer heltäckande kartbilder kan myndigheten i fortsättningen ge sjöfarare i området ännu mer pålitliga råd om hur de ska navigera för att undvika isberg och kraftig isbildning. Något som är särskilt viktigt under vinterhalvåret då det ofta råder hårt väder på världshaven. Sverige har information om havsis redan används en längre tid. Exempelvis ligger Sentinels data till grund för SMHIs dagliga iskartor.

Läs mer om hur Sentinel används i det svenska isarbetet.

 

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen